Kaze no Klonoa: Moonlight Museum Credits (WonderSwan)

Published by
Developed by
Released
Platform
...
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

Kaze no Klonoa: Moonlight Museum Credits

Staff

ProducerHideo Yoshizawa
PlanningHiroyuki Ichiyanagi, Tsuyoshi Kobayashi, Toshiyuki Nakanishi, Masao Kunimori
ProgramYoshikazu Hatō, Naoto Kumagai
SoundHiromi Shibano, Junko Ozawa
GraphicsHaruko Numata, Hideki Tanaami, Yoshihiko Arawi, Mika Tominaga, Kenji Hanma
Tool ProgramTsuyoshi Achira, Yoshiaki Okano
DesignKatsushi Obi
DebugToshiya Hara, Shinichi Tsuruya, Ryō Sakamoto, Sachiyo Ōsako, Motoharu Nakajima, Hideki Konno, Junichirō Asanuma, Yoshitomo Nakanishi, Hironobu Koshigoe
Special ThanksKen Takeda, Motomi Katayama, Hiroshi Watanabe, Tomoko Taira, Takanori Nakamura, Minoru Takayama, Yōichi Take, Hideki Harada, Asahi Higashiyama, Yasuhito Nagaoka, Masanori Higashi, Masatoshi Kobayashi, Kazutoki Kōno, Kaori Shinozaki, Masahide Kitō, Kenji Nakano, Keiko Ishibashi, Yukie Matsuo, Bandai Staff
.Namco

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shinichi Tsuruya, 41 other games
Junko Ozawa, 32 other games
Hiroshi Watanabe, 27 other games
Ryō Sakamoto, 25 other games
Toshiya Hara, 24 other games
Hideki Konno, 21 other games
Hideo Yoshizawa, 18 other games
Tsuyoshi Kobayashi, 18 other games
Katsushi Obi, 15 other games
Hiroyuki Ichiyanagi, 14 other games
Hideki Tanaami, 14 other games
Hiromi Shibano, 12 other games
Mika Tominaga, 10 other games
Ken Takeda, 10 other games
Hideki Harada, 10 other games
Masatoshi Kobayashi, 10 other games
Kenji Nakano, 10 other games
Kaori Shinozaki, 9 other games
Yōichi Take, 9 other games
Motomi Katayama, 8 other games
Takanori Nakamura, 8 other games
Masanori Higashi, 8 other games
Naoto Kumagai, 8 other games
Kazutoki Kōno, 8 other games
Toshiyuki Nakanishi, 8 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

R4: Ridge Racer Type 4, a group of 23 people
Klonoa: Door to Phantomile, a group of 21 people
Klonoa 2: Lunatea's Veil, a group of 16 people
Ace Combat 3: Electrosphere, a group of 12 people
Klonoa Heroes: Densetsu no Star Medal, a group of 12 people
Rage Racer, a group of 11 people
Seven: Molmorth no Kiheitai, a group of 11 people
Star Fox Assault, a group of 10 people
Klonoa Beach Volleyball, a group of 9 people
Mr. Driller, a group of 9 people
Time Crisis, a group of 8 people
Ace Combat 5: The Unsung War, a group of 7 people
Klonoa: Empire of Dreams, a group of 7 people
Soul Blade, a group of 6 people
Ace Combat: Assault Horizon, a group of 6 people
Ace Combat: Assault Horizon - Enhanced Edition, a group of 6 people
Tekken 3, a group of 6 people
Katamari Damacy, a group of 6 people
Time Crisis: Project Titan, a group of 5 people
Cyber Sled, a group of 5 people
Mr. DRILLER: Drill Spirits, a group of 5 people
Namco Museum Vol. 2, a group of 5 people
Tekken 2, a group of 5 people
Ridge Racer 7, a group of 5 people
Mr. Driller: Drill Land, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (58341)