Megami Tensei Gaiden: Last Bible II Screenshots

User Screenshots

Game Boy version

Title Screen
Main Menu
Exploring the outside world

Game Boy Color version

Title Screen
Main Menu