Bomberman 64: The Second Attack Credits

Credits

Executive ProducerHiroshi Kudō
ProducerTadahiro Nakano, Hiroyuki Mikami
Game Concept PlannerTaiichi Matsuda
Voice CastSho Hayami, Daisuke Gōri, Nobutoshi Hayashi, Hōko Kuwashima, Minami Nakayama, Yumi Toma
Game DirectorSatoru Sugimoto, Kōji Innami
Program DirectorSatoru Sugimoto
Story Mode DirectorNaoki Yoshida
Visual DirectorTakahide Otoizumi, Taiichi Matsuda
Boss Character DesignTaiichi Matsuda
3D Design DirectorHideyuki Ogura
Product ManagerKenji Matsuura, Yasutaka Kakiseko
Main System ProgramSatoru Sugimoto
Menu ProgramSatoru Sugimoto
Graphics System ProgramToshimasa Ebina
Boss ProgramToshimasa Ebina
Characters ProgramTomoyuki Honda
Objects ProgramTomoyuki Honda
Battle ProgramTakuya Suzuki
Effects ProgramTakuya Suzuki
Map Design & ModelingMegumi Okazaki, Akihiro Nakamura
Character Design & ModelingSatoshi Haga
Boss Character Design & ModelingMasakazu Echigo, Hitoshi Takiyama
Enemy/Battle Character ModelingMiho Yoshida
Battle Character ModelingMasahiro Kamohara
Effect ModelingHiroyuki Kimoto
2D DesignHiroshi Kaieda, Etsushi Nishiura, Yasushi Nishiura, Kōji Wajima
View MapTakashi Ōtsuji, Asako Yamazaki, Saeko Matsuura
Sound DirectorAkihiro Satō
Music ProducerHidenobu Ōtsuki
Music ComposerTomohiko Kira, Yasunori Mitsuda, Hidenobu Ōtsuki, Tomokazu Kudo, Hiroyo Yamanaka, Yoshitaka Hirota, Kenji Hiramatsu
Music OperatorHiromichi Furuya, Hironao Yamamoto, Hironobu Yahata
Sound Effect DesignerHiroyuki Tsuboguchi
Wave DesignerOsamu Narita, Hironao Yamamoto, Shōhei Bandō
System SupporterTakayuki Iwabuchi, Hideki Oka
Official ArtShoji Mizuno
Design DirectorShoji Mizuno
CG WorksToshiteru Horii, Toshifumi Sekijima, Tomoaki Watanabe
Assistant DesignNaoto Yoshimi, Kozue Sato
Progress ManagementHiromi Okamoto
SupervisorsShigeki Fujiwara, Tadayuki Kawada
Bomberman CompanyShoichi Togashi, Koji Terada, Yōichi Nakazawa
MasteringMasako Ishikawa, Yukiko Mikami
TranslatorJ. Patrick Riley, Ronald Foster, John Greiner
CooperationBowne Global Solutions, Studio GUIDO, Aoni Production, HUDSON Debugging Team, Nichimen Graphics
PublisherVatical Entertainment
Presented byHudson

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Yumi Toma, 94 other games
Daisuke Gōri, 89 other games
Nobutoshi Hayashi, 76 other games
J. Patrick Riley, 70 other games
Osamu Narita, 59 other games
Sho Hayami, 50 other games
Hōko Kuwashima, 50 other games
Shigeki Fujiwara, 49 other games
Yasunori Mitsuda, 45 other games
Hiroyuki Mikami, 39 other games
Shoji Mizuno, 39 other games
Takayuki Iwabuchi, 38 other games
Shōhei Bandō, 32 other games
Yoshitaka Hirota, 27 other games
Toshifumi Sekijima, 26 other games
Takuya Suzuki, 25 other games
Yukiko Mikami, 24 other games
Hiroyuki Tsuboguchi, 24 other games
Taiichi Matsuda, 23 other games
John Greiner, 21 other games
Naoto Yoshimi, 21 other games
Tadahiro Nakano, 20 other games
Akihiro Satō, 20 other games
Masakazu Echigo, 19 other games
Tadayuki Kawada, 19 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Tengai Makyō: Daiyon no Mokushiroku - The Apocalypse IV, a group of 28 people
Bomberman 64, a group of 24 people
Tengai Makyō III: Namida, a group of 19 people
Star Soldier: Vanishing Earth, a group of 18 people
Tengai Makyō Zero, a group of 15 people
Mario Party 3, a group of 14 people
Mario Party 2, a group of 14 people
Sonic Shuffle, a group of 14 people
Ys IV: The Dawn of Ys, a group of 13 people
Mario Party 4, a group of 12 people
Bomberman Online, a group of 12 people
Do Re Mi Fantasy: Milon no DokiDoki Daibōken, a group of 10 people
Virus, a group of 10 people
EGG: Elemental Gimmick Gear, a group of 10 people
Kūsō Kagaku Sekai Gulliver Boy, a group of 10 people
Mario Party, a group of 10 people
Mario Party 6, a group of 9 people
Team Innocent: The Point of No Return, a group of 9 people
Tengai Makyō II: Manjimaru, a group of 9 people
Tengai Makyō: Fūun Kabuki Den, a group of 9 people
Oriental Blue: Ao no Tengai, a group of 8 people
Star Soldier R, a group of 8 people
Saturn Bomberman, a group of 8 people
Super Bomberman 5, a group of 8 people
Mario Party 5, a group of 7 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60794)