Harvest Moon 64 Credits (Nintendo 64)

81
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
3.8
User Score
5 point score based on user ratings.

Harvest Moon 64 Credits

Staff

Character DesignIgusa Matsuyama
DevelopmentToy Box
PlanningSetsuko Miyakoshi
ScenarioSetsuko Miyakoshi
Main ProgramTomomi Yamatate
ProgramHiroshi Inoue
Character GraphicsShinichi Hayakawa, Shūnosuke Ozaki
Map GraphicsTakashi Ueda, Hikaru Nakano
System GraphicsNoriaki Kajimoto
CompositionTsuyoshi Tanaka
Sound ProgramSachiko Chaki (Mint)
Sound CoordinaterCoco Studio
Sound DirectionYasuhiro Wada
DebugPole To Win
PublicityMasa Saito, Miki Miyagi
DesignMasa Saito, Miki Miyagi
Promotional HelpTatsuya Suenaga (Plus Agency), Ryo Usami (Shogakukan)
Special ThanksYasuo Ono, Mariko Ishikawa, Akinori Sekine, Junichi Mizusawa, Tomio Kanazawa, Tsuyoshi Andō
Marketing StaffKoki Minami, Kunio Kyōya, Shūichi Kobayashi, Yae Uchida, Hideyuki Nagaya, Tsuyoshi Andō, Takuhiro Goto
Original DraftYasuhiro Wada
ProducerYasuhiro Wada
Executive DirectorSeiichi Kizu
Special Thanks toHiro Maekawa, Graham Renn, Natsume Inc.
Sales & MarketingPack‑In‑Soft, Victor Interactive Software Inc.
(C) 1999 Natsume Inc., (C) 1998 MARUCOME, (C) 1998 Victor Interactive Software Inc.

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Yasuhiro Wada, 46 other games
Hiro Maekawa, 39 other games
Tomio Kanazawa, 32 other games
Shūichi Kobayashi, 21 other games
Seiichi Kizu, 21 other games
Koki Minami, 17 other games
Mariko Ishikawa, 17 other games
Takuhiro Goto, 15 other games
Yasuo Ono, 14 other games
Tsuyoshi Tanaka, 12 other games
Akinori Sekine, 11 other games
Tomomi Yamatate, 11 other games
Igusa Matsuyama, 9 other games
Setsuko Miyakoshi, 8 other games
Yae Uchida, 8 other games
Miki Miyagi, 7 other games
Hiroshi Inoue, 5 other games
Hikaru Nakano, 5 other games
Shinichi Hayakawa, 5 other games
Kunio Kyōya, 4 other games
Tsuyoshi Andō, 3 other games
Takashi Ueda, 3 other games
Shūnosuke Ozaki, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Harvest Moon 3 GBC, a group of 15 people
Harvest Moon: Friends of Mineral Town, a group of 12 people
Harvest Moon: Back to Nature, a group of 12 people
Harvest Moon GB, a group of 12 people
Harvest Moon, a group of 11 people
Reel Fishing II, a group of 9 people
Harvest Moon 2 GBC, a group of 8 people
Harvest Moon: Animal Parade, a group of 8 people
Metal Angel 2, a group of 7 people
Virtual Fishing, a group of 6 people
Monstania, a group of 6 people
Wing Over, a group of 6 people
Magical Pop'n, a group of 6 people
Atlas, a group of 5 people
Scramble Cobra, a group of 5 people
Steep Slope Sliders, a group of 5 people
Aurora Quest: Otaku no Seiza in Another World, a group of 5 people
Chulip, a group of 5 people
Nekketsu Legend Baseballer, a group of 4 people
Harvest Moon DS, a group of 4 people
Tomb Raider II Starring Lara Croft, a group of 4 people
Legend of the River King 2, a group of 3 people
Sorcerian: Shichisei Mahō no Shito, a group of 3 people
Rune Factory 2: A Fantasy Harvest Moon, a group of 3 people
Harvest Moon: Another Wonderful Life, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60820)