Mario Party 2 Credits

Mario Party 2 Staff

Game Director Kenji Kikuchi
Planning Director Tsutomu Komiyama
Planners  Fumihisa Sato (Adventure Boards), Rie Fujita, Daisuke Yokoo, Hideyuki Kubota, Katsumi Miyashita (Mini-Games)
Planning Advisors Shinichi Nakata, Shūichirō Nishiya
Program Director Hideki Sahashi
Chief Programmers  Kazuhiro Matsushita (Mini-Games), Shunsuke Tanaka (Adventure Boards)
Programmers  Isao Kobayashi, Hiroyuki Makabe, Satoshi Ezaki, Atsuko Koike, Yoshikazu Kita, Yukio Oode, Akira Matsumoto, Norifumi Hira, Kazuhiko Hagihara, Tetsuma Yoshida, Hidekazu Matsunouchi, Norio Suzuki, Tomohiko Shiraishi (Mini-Games), Masahide Tomita, Noriyuki Tanabe, Takuya Hiraizumi, Shinji Shibasaki (Adventure Boards)
Design Director Yukinori Goto
Planning Designers Kikuko Nagasawa, Hideki Yamaguchi (Adventure Boards), Mayu Inaida (Mini-Games), Takuya Aoyama, Hiroshi Kaieda (System)
Designers  Hiroshi Hayashi, Akinobu Sekiguchi, Akemi Ihara, Satoshi Fukuda, Takahiro Karino, Keisuke Izaki, Kanako Uto, Akira Katagi, Hiroyo Yokozawa (Mini-Games), Kayo Fujimoto, Masahide Inaba, Takaaki Yukita (Adventure Boards), Yasuaki Takahashi, Keisuke Kasahara, Yūji Yano (Characters), Hisao Okada, Rie Ueshima (System)
Design Support Akihiro Shibata, Tomomi Tada, Kaori Nishio, Masako Funaki, Mika Kakutani, Hiromi Sugiue, Toshinori Fujii, Yuki Tanba
Design Advisor Kōji Matsuura
Original Characters Shigeru Miyamoto, Hiroji Kiyotake
Original 3D Modeling Nintendo EAD
Sound Directors Toshiaki Takimoto, Akihiro Satō
Music Hironao Yamamoto, Shōhei Bandō, Kazuhiko Sawaguchi, Yasunori Mitsuda
Music Programmer Hiromichi Furuya
Sound Effects Osamu Narita, Masato Aihara, Hiroyuki Tsuboguchi
Sound Advisor Toshiyuki Sasagawa
Sound Programmers Takayuki Iwabuchi, Hideki Oka
Voice Actors Charles Martinet, Asako Kozuki, Eriko Ibe
Technical Support Takahiro Haga, Shinobu Kumaoka, Takashi Miura, Fumihiko Itagaki, Miyuki Kawashima
Graphic Support Yoichi Kotabe, Masanori Sato
Sound Support Kōji Kondō
Progress Management Toshinori Oyama
Package Illustrator Ross Hirai
Manual Editor William Trinen, Michelle Powers
Localization William Trinen, Michelle Powers
Special Thanks To Naruhisa Kawano, Makoto Kanoh, Masamichi Fujiwara, Robert Johnson, Teresa Lillygren, Yukiko Mikami, Masako Ishikawa, Tadayuki Kawada, Wilson Kunihiko Ritch, Osamu Tsujikawa, Hiroyuki Arai, All Nintendo, NOA Treehouse, All Hudson, Super Mario Club Staff
Product Manager Atsushi Ikeda
Coordinators Akihiro Wakabayashi, Hiroshi Sato
Supervisors Shigeru Miyamoto, Hidetoshi Endō
Producers Shinji Hatano, Shinichi Nakamoto
Executive Producers Hiroshi Yamauchi, Hiroshi Kudō

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shigeru Miyamoto, 272 other games
Hiroshi Yamauchi, 195 other games
Kōji Kondō, 149 other games
William Trinen, 122 other games
Teresa Lillygren, 120 other games
Charles Martinet, 119 other games
Yoichi Kotabe, 64 other games
Osamu Narita, 59 other games
Hiroshi Sato, 50 other games
Kenji Kikuchi, 48 other games
Hiroji Kiyotake, 47 other games
Toshiaki Takimoto, 47 other games
Yasunori Mitsuda, 45 other games
Kōji Matsuura, 45 other games
Hideki Sahashi, 45 other games
Shinji Hatano, 44 other games
Hidetoshi Endō, 44 other games
Masanori Sato, 42 other games
Robert Johnson, 40 other games
Takayuki Iwabuchi, 38 other games
Akira Matsumoto, 36 other games
Kayo Fujimoto, 34 other games
Shinichi Nakamoto, 34 other games
Makoto Kanoh, 33 other games
Shōhei Bandō, 32 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mario Party 3, a group of 69 people
Mario Party, a group of 58 people
Mario Party 4, a group of 43 people
Mario Party 6, a group of 36 people
Mario Party 5, a group of 31 people
Mario Party 7, a group of 29 people
Tengai Makyō: Daiyon no Mokushiroku - The Apocalypse IV, a group of 28 people
Mario Party 8, a group of 27 people
Tengai Makyō III: Namida, a group of 26 people
Tengai Makyō Zero, a group of 25 people
Mario Party Advance, a group of 23 people
Mario Party 10, a group of 21 people
Mario Party 9, a group of 20 people
Mario Party DS, a group of 20 people
Wii Party U, a group of 19 people
Super B-Daman: Battle Phoenix 64, a group of 19 people
Mario Party: Star Rush, a group of 17 people
Mario Party: Island Tour, a group of 17 people
Mario Party: The Top 100, a group of 16 people
Kūsō Kagaku Sekai Gulliver Boy, a group of 16 people
Bomberman 64, a group of 15 people
Bomberman 64: The Second Attack, a group of 14 people
Team Innocent: The Point of No Return, a group of 13 people
Tengai Makyō: Ziria, a group of 12 people
Ys IV: The Dawn of Ys, a group of 12 people

Credits for this game were contributed by Freeman (42180)