Mario Party Credits

Mario Party Staff

Game Director Kenji Kikuchi
Mini‑Game Designer Masanori Shiku
Planners Tsutomu Komiyama, Fumihisa Sato, Takeo Monma
Planning Advisor Shinichi Nakata
Chief Programmers Hideki Sahashi, Takahiro Haga, Kazuhiro Matsushita
Programmers Kazuyuki Kimura, Shunsuke Tanaka, Takuya Hiraizumi, Masahide Tomita, Noriyuki Tanabe, Satoshi Ezaki, Isao Kobayashi, Atsuko Koike, Shinji Shibasaki
Design Director Kōji Matsuura
Planning Designers Yukinori Goto, Mayu Inaida, Hiroshi Kaieda
Designers Kayo Fujimoto, Masahide Inaba, Miho Nitta, Kikuko Nagasawa, Rie Ueshima, Akinobu Sekiguchi, Hirofumi Ōtake, Hiroshi Hayashi, Misa Nagai, Akemi Ihara, Yasuaki Takahashi, Satoshi Fukuda, Yoshinobu Kakizaki, Shiho Syuda, Toshinori Fujii, Takeshi Murata
Original Character Design Shigeru Miyamoto, Hiroji Kiyotake
Original 3D Models Nintendo EAD
Sound Director Akihiro Satō
Music Composer Yasunori Mitsuda
Music Programmer Hironao Yamamoto
Sound Effects Designers Osamu Narita, Hiroyuki Tsuboguchi
Sound System Programmers Takayuki Iwabuchi, Hideki Oka
Voice Samples Charles Martinet, Asako Kozuki, Eriko Ibe, Julien Bardakoff (uncredited), Thomas Spindler (uncredited), Tomoko Maruno (uncredited)
Technical Support Hiroyasu Sasano, Shinobu Kumaoka, Fumihiko Itagaki, Miyuki Kawashima
Graphic Support Yoichi Kotabe, Shigefumi Hino
Sound Support Kōji Kondō, Tarō Bandō, Yoji Inagaki
Progress Management Toshinori Oyama
Package Illustrator Wataru Yamaguchi
Manual Editor Haruki Mitani
Special Thanks To Yasuhiro Sakai, Hiroshi Sato, Makoto Kanoh, Masanori Sato, Mitsuhiro Kadowaki, Takeshi Sawaguchi, Masako Ishikawa, Osamu Tsujikawa, Katsumi Kawamura, All Nintendo, All Hudson, Super Mario Club Staff, HVQ Picture Coding System
Product Manager Atsushi Ikeda
Coodinator Masaki Tawara
Supervisors Shigeru Miyamoto, Kenji Miki, Hidetoshi Endō
Producers Shinji Hatano, Shinichi Nakamoto
Executive Producers Hiroshi Yamauchi, Hiroshi Kudō

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shigeru Miyamoto, 185 other games
Hiroshi Yamauchi, 128 other games
Kōji Kondō, 96 other games
Charles Martinet, 83 other games
Yoichi Kotabe, 56 other games
Kenji Miki, 48 other games
Osamu Narita, 47 other games
Hiroji Kiyotake, 43 other games
Hiroshi Sato, 38 other games
Masanori Sato, 37 other games
Shinji Hatano, 35 other games
Wataru Yamaguchi, 33 other games
Takayuki Iwabuchi, 31 other games
Shinichi Nakamoto, 31 other games
Kenji Kikuchi, 30 other games
Kōji Matsuura, 30 other games
Makoto Kanoh, 27 other games
Yasunori Mitsuda, 27 other games
Hideki Sahashi, 26 other games
Kayo Fujimoto, 26 other games
Yoji Inagaki, 24 other games
Shinichi Nakata, 23 other games
Mitsuhiro Kadowaki, 23 other games
Takeshi Sawaguchi, 21 other games
Toshinori Oyama, 21 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mario Party 2, a group of 53 people
Mario Party 3, a group of 41 people
Mario Party 4, a group of 26 people
Tengai Makyō: Daiyon no Mokushiroku - The Apocalypse IV, a group of 22 people
Tengai Makyō III: Namida, a group of 20 people
Mario Party 6, a group of 19 people
Mario Party 5, a group of 18 people
Tengai Makyō Zero, a group of 18 people
Mario Party 8, a group of 17 people
Mario Party 7, a group of 17 people
Super B-Daman: Battle Phoenix 64, a group of 15 people
Mario Party Advance, a group of 14 people
Mario Party DS, a group of 14 people
Mario Party 9, a group of 14 people
Kūsō Kagaku Sekai Gulliver Boy, a group of 11 people
Bomberman 64, a group of 11 people
Bomberman 64: The Second Attack, a group of 10 people
Star Soldier: Vanishing Earth, a group of 10 people
Team Innocent: The Point of No Return, a group of 10 people
Mario Tennis, a group of 10 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 10 people
Tengai Makyō II: Manjimaru, a group of 9 people
Pokémon Stadium 2, a group of 9 people
Mario Power Tennis, a group of 9 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 9 people

Credits for this game were contributed by ryanbus84 (15322) and Freeman (33288)