Mario Tennis Screenshots (Nintendo 64)

Screenshot 19 of 30

Mario Tennis Nintendo 64 Alex returns the shot

Alex returns the shot


Contributed by Ben K (23939) on Jul 18, 2006.