Mario Tennis Screenshots (Nintendo 64)

Screenshot 21 of 30

Mario Tennis Nintendo 64 Baby Mario and Yoshi also have their own court

Baby Mario and Yoshi also have their own court


Contributed by Ben K (23939) on Jul 18, 2006.