How do you play retro games?

Pokémon Stadium 2 (Nintendo 64)

<< Previous   | Shot 1 of 30, return to thumbnail page |    Next >>

Screenshot: Title screen
Pokémon Stadium 2 Nintendo 64 Title screen
Contributed by Ben K (23017) on Jul 18, 2006.