Shadowgate 64: Trials of the Four Towers Credits (Nintendo 64)

Published by
Developed by
Released
Platform
Everyone
ESRB Rating
Genre
Perspective
Gameplay
Setting
65
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
3.7
User Score
5 point score based on user ratings.

Shadowgate 64: Trials of the Four Towers Credits

Credits

Published by KemcoSeiichiro Okuhara, Seijiro Okuhara, Kenichi Nishimura, Mitsuo Shinjo, Toshiyuki Kihara, Masa Ishii, Tomoharu Aihara, Koichi Shindo, Aki Yoshino, Kenichi Gotō, Hidekazu Kashiwabara, Tatsuhiko Shimoda, Oliver Miyashita, Hiroe Hashimura
Co-designed by Infinite Ventures, Inc.Eugene Evans, Karl Roelofs, David Marsh
Developed by TNS Co., Ltd.Motoharu Terasaki, Tōru Funakura, Kōichi Nishino, Shingo Fujita, Keiju Ono, Junichi Fujita, Teppei Ōsawa, Yoshinori Ono, Kazuyuki Shibata, Yasuo Fujita, Shūichi Miyazawa, Tōru Maruyama, Takeo Mogi, Koichi Noda, Yasushi Yamaguchi, Sukeyasu Arimoto, Akane Satoh, Hitomi Uchikawa, Yusuke Suzuki, Shinsaku Tanaka, Kennosuke Suemura, Saori Kobayashi, Wakaba Ikumune, Satoshi Tajima, Toshihiko Yanagisaka, Rieko Sumi, Kyoko Miyamoto, Hiroyuki Ishiguro, Daiki Sato, Motomi Kajiwara, Kōsuke Matsuo, Yoshihiro Kimura, Haruyuki Abe, Katsuyuki Sugimura, Kazuya Nozawa, Shinji Aramaki, Shigehito Kawada, Michihiro Nakamura, Kōsei Okamoto
Special Thanks toKaori Takeuchi, Kikuo Kaneyuki, Shinichi Sakamoto, Daniel Avilés H. ("Den Sho"), Adrián Carbajal S. ("Carqui"), Axy , Spot , Club Nintendo Magazine Staff, Frameworks Entertainment Inc., Westone, ALU, Studio PJ Co. Ltd.
Presented byKemco

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Oliver Miyashita, 154 other games
David Marsh, 35 other games
Yoshinori Ono, 35 other games
Eugene Evans, 32 other games
Shinichi Sakamoto, 27 other games
Seiichiro Okuhara, 23 other games
Yasushi Yamaguchi, 21 other games
Karl Roelofs, 20 other games
Kennosuke Suemura, 19 other games
Mitsuo Shinjo, 16 other games
Shinsaku Tanaka, 16 other games
Saori Kobayashi, 15 other games
Yoshihiro Kimura, 14 other games
Kazuya Nozawa, 13 other games
Tomoharu Aihara, 12 other games
Daiki Sato, 12 other games
Hiroyuki Ishiguro, 11 other games
Katsuyuki Sugimura, 11 other games
Shinji Aramaki, 11 other games
Yusuke Suzuki, 10 other games
Kōsei Okamoto, 9 other games
Junichi Fujita, 9 other games
Shūichi Miyazawa, 9 other games
Sukeyasu Arimoto, 9 other games
Takeo Mogi, 9 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Wachenröder, a group of 19 people
Batman: Dark Tomorrow, a group of 8 people
Top Gear Rally 2, a group of 7 people
John Romero's Daikatana, a group of 6 people
Top Gear Hyper-Bike, a group of 6 people
Phalanx, a group of 5 people
Virtual League Baseball, a group of 5 people
Kid Klown in Crazy Chase, a group of 5 people
Top Gear Pocket 2, a group of 5 people
Bishōjo Senshi Sailor Moon: Another Story, a group of 4 people
Khamrai, a group of 4 people
Breakdown, a group of 4 people
Top Gear: Overdrive, a group of 4 people
Dragon View, a group of 4 people
Mech Platoon, a group of 4 people
Déjà Vu I & II: The Casebooks of Ace Harding , a group of 4 people
Dino Crisis 3, a group of 4 people
Sherlock Holmes: Consulting Detective 1 - The Case of the Mummy's Curse, a group of 3 people
Shadowgate, a group of 3 people
Kid Klown in Night Mayor World, a group of 3 people
Universal Studios Theme Parks Adventure, a group of 3 people
Top Gear Rally, a group of 3 people
Woody Woodpecker in Crazy Castle 5, a group of 3 people
Dragon Valor, a group of 3 people
Sherlock Holmes: Consulting Detective 3 - The Case of the Mystified Murderess, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by リカルド・フィリペ (128417) and MegamanX64 (16085)