Super B-Daman: Battle Phoenix 64 Credits

Super B-Daman: Battle Phoenix 64 Staff Introduction

Game DesignTsutomu Komiyama, Rie Fujita
ProgramKazuyuki Kimura, Shunsuke Tanaka, Hiroshi Ishimaru (Nyaon)
Graphic DesignMika Kakutani, Maki Nagayama, Takuya Aoyama, Tomomi Tada, Manabu Yanagisawa, Yūji Yano, Reona Sezaki
Technical SupportKazuhiro Matsushita, Takahiro Haga, Hideki Sahashi, Stuart Rankin, Shinji Shibasaki
NarrationAtsushi Kisaichi, Hōko Kuwashima
Music ComposerKenyū Nukita
Sound DirectorAkihiro Satō
Sound OperatorsHironao Yamamoto, Masato Aihara, Hiroyuki Tsuboguchi
Sound SystemKatsunori Takahashi, Takayuki Iwabuchi, Keita Hoshi, Hideki Oka
Sound ProducerKeisuke Mitsui
Sound Technical SupportMasaaki Inoue
MasteringHiroyuki Ōta, Shōta Takahashi
Special ThanksHitoshi Okuno, Kenji Kikuchi, Tsuguyuki Yamamoto, Yasuhiro Ichizawa, Yōichi Nakazawa, Haruki Mitani, Ayako Sanabe
SupportAoni Production, Studio Tavac
DirectorTsutomu Komiyama
SupervisorTEAM PACHI2
Product ManagerYoshinori Inoue
ProducerShinichi Nakamoto

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Keita Hoshi, 45 other games
Keisuke Mitsui, 39 other games
Masaaki Inoue, 36 other games
Shinichi Nakamoto, 31 other games
Takayuki Iwabuchi, 31 other games
Kenji Kikuchi, 30 other games
Katsunori Takahashi, 26 other games
Hideki Sahashi, 26 other games
Yasuhiro Ichizawa, 21 other games
Tsuguyuki Yamamoto, 21 other games
Takahiro Haga, 19 other games
Hōko Kuwashima, 18 other games
Haruki Mitani, 18 other games
Shōta Takahashi, 17 other games
Hironao Yamamoto, 17 other games
Hiroyuki Tsuboguchi, 16 other games
Akihiro Satō, 14 other games
Hideki Oka, 14 other games
Kazuhiro Matsushita, 13 other games
Masato Aihara, 13 other games
Takuya Aoyama, 11 other games
Tomomi Tada, 11 other games
Hiroyuki Ōta, 10 other games
Yoshinori Inoue, 9 other games
Atsushi Kisaichi, 8 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Tengai Makyō Zero, a group of 20 people
Mario Party 2, a group of 17 people
Tengai Makyō III: Namida, a group of 16 people
Mario Party, a group of 15 people
Tengai Makyō: Daiyon no Mokushiroku - The Apocalypse IV, a group of 15 people
Mario Party 3, a group of 12 people
Weltorv Estleia, a group of 10 people
Mario Party 6, a group of 10 people
Super Bomberman 5, a group of 10 people
Mario Party 4, a group of 9 people
Sonic Shuffle, a group of 8 people
Bomberman 64, a group of 8 people
Star Soldier: Vanishing Earth, a group of 8 people
Tengai Makyō: Fūun Kabuki Den, a group of 8 people
Oriental Blue: Ao no Tengai, a group of 7 people
Mario Party 7, a group of 7 people
Pokémon Trading Card Game, a group of 7 people
Kūsō Kagaku Sekai Gulliver Boy, a group of 7 people
Mario Party 8, a group of 7 people
Team Innocent: The Point of No Return, a group of 7 people
Ys IV: The Dawn of Ys, a group of 7 people
Mario Party 5, a group of 6 people
Dragon Slayer: The Legend of Heroes II, a group of 6 people
Tengai Makyō: Ziria, a group of 6 people
Do Re Mi Fantasy: Milon no DokiDoki Daibōken, a group of 6 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (58348)