Super Mario 64 Screenshots (Nintendo 64)

Screenshot 7 of 46

Super Mario 64 Nintendo 64 Mario goes scuba diving.

Mario goes scuba diving.


Contributed by DaMaul (99) on May 08, 2001.