Super Mario 64 Screenshots (Nintendo 64)

Screenshot 25 of 46

Super Mario 64 Nintendo 64 The pyramid from above

The pyramid from above


Contributed by DreinIX (9493) on Aug 13, 2007.