WinBack: Covert Operations Credits

Project WinBack Staff

Project DirectorTomonori Miyazaki
ScenarioTomonori Miyazaki
Localization DirectorShu Matsumoto
Sound DirectorKaori Nakabai
CG DirectorWataru Maeda
PlanningKenichiro Yuji (as Kenichiro UG), Hidetomo Saito, Makiko Kodama
ProgramHiroshi Noda, Tomohiro Watanabe, Atsushi Miyauchi, Takao Kato, Shunsuke Sekikawa
English TextKevin G. Snow, Shu Matsumoto, Kip K. Sam Fong
Tool ProgramNobuyoshi Koyama
MusicKaori Nakabai, Keiji Yamagishi, Tsutomu Hirasawa
Sound EffectsKaori Nakabai, Kenji Nakajo
Character DesignYuichiro Endo, Wataru Maeda
Stage Design & ModelsMasayuki Minagawa, Yuka Orihashi
CG EffectsYuka Orihashi
Character ModelsKyoko Sato, Mikio Matsunami, Nobuo Miyoshi
Motion DesignKosuke Nakajima, Hidemix, Akira Sasaki, Shigenobu Komuro, Rie Tamura, Tetsuo Kato, Noritaka Kobayashi, Yasunobu Saito
Motion StuntsUltimate Stunts
Event ScenesAkira Sasaki, Atsushi Miyauchi, Kenichiro Yuji (as Kenichiro UG), Hidetomo Saito, Kosuke Nakajima
2D CG DesignYuichiro Endo, Wataru Maeda, Yuka Kusumi
Game ManualSonja Morris, V‑Design, Kazunori Taguchi
Package DesignSonja Morris, V‑Design, Kazunori Taguchi
Publicity & MarketingAmos Ip, KOEI USA
Special ThanksHideki Suzuki, Mitsuharu Hiraoka, Atsushi Saito, Mahito Yokota, Warren Harrod, Kei Iwasaki, Kenji Murakami, Akihiro Suzuki, Kenji Takahashi, Nobutaka Nishioka, T. Yamashita ("Yami"), Tim D. Walker, The Mario Club
AssociationKOEI CG
ProducersTakazumi Tomoike, Tatsuya Yazaki, Seinosuke Fukui
Produced byOmega Force
© 1999 KOEI CO.LTD., © 1999 KOEI Corporation

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Atsushi Saito, 23 other games
Hideki Suzuki, 21 other games
Kenji Takahashi, 21 other games
Akihiro Suzuki, 21 other games
Kenji Nakajo, 15 other games
Kip K. Sam Fong, 15 other games
Keiji Yamagishi, 14 other games
Mahito Yokota, 14 other games
Wataru Maeda, 13 other games
Yuka Orihashi, 13 other games
Mikio Matsunami, 13 other games
Yasunobu Saito, 12 other games
Kazunori Taguchi, 12 other games
Hiroshi Noda, 11 other games
Nobuo Miyoshi, 9 other games
Tetsuo Kato, 9 other games
Akira Sasaki, 9 other games
Kosuke Nakajima, 8 other games
Yuka Kusumi, 8 other games
Nobuyoshi Koyama, 7 other games
Atsushi Miyauchi, 7 other games
Masayuki Minagawa, 7 other games
Kaori Nakabai, 6 other games
Takao Kato, 6 other games
Yuichiro Endo, 6 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Dynasty Warriors 2, a group of 26 people
Dynasty Warriors 3, a group of 23 people
Kessen II, a group of 20 people
Destrega, a group of 18 people
Kessen, a group of 16 people
Crimson Sea, a group of 13 people
Bladestorm: The Hundred Years' War, a group of 12 people
Dynasty Warriors 6, a group of 10 people
Dynasty Warriors 5, a group of 9 people
Crimson Sea 2, a group of 8 people
Dynasty Warriors 7, a group of 8 people
Samurai Warriors 2: Xtreme Legends, a group of 8 people
Warriors Orochi, a group of 7 people
WinBack 2: Project Poseidon, a group of 7 people
Trinity: Souls of Zill O'll, a group of 7 people
Saiyuki: Journey West, a group of 6 people
Nobunaga's Ambition: Iron Triangle, a group of 5 people
Gitaroo Man, a group of 5 people
Samurai Warriors 2, a group of 5 people
Romance of the Three Kingdoms XI, a group of 4 people
Fatal Inertia, a group of 4 people
Onimusha Tactics, a group of 3 people
Pokémon Conquest, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by リカルド・フィリペ (71099), Evil Ryu (65445) and formercontrib (159663)