The King of Fighters 2000 Screenshots (Neo Geo)

Screenshot 40 of 40

The King of Fighters 2000 Neo Geo Kyo trying to help Hinako (trapped by Zero's Shikka Koujin) through his Ura 108 Shiki: Orochi Nagi.

Kyo trying to help Hinako (trapped by Zero's Shikka Koujin) through his Ura 108 Shiki: Orochi Nagi.


Contributed by Evil Ryu (65856) on Nov 19, 2006.