Mega Man 3 Credits

Credits

Needle Man DesignNobihiko Akatsuka
Magnet Man DesignNagashi Kii
Gemini Man DesignYoshihito Hattori
Hard Man DesignKazuhiko Oguro
Top Man DesignYasushi Konjiki
Snake Man DesignYuhjiro Ishitani
Spark Man DesignMikihiro Suzuki
Shadow Man DesignTakumine Yoshida
Character DesignKeiji Inafune (Inafking), Yasuaki Kishimoto (Yasukishi), Tokimi293, Akemi Iwasaki (Zizi), Miki Kijima (Donchan)
Sound ComposerYasuaki Fujita (Bunbun)
ProgrammerTadashi Kuwana (T.K.), A. M., Kero Kero
PlannerMasayoshi Kurokawa (Patariro)
Sub PlanningHatukoochan, Yoshinori Takenaka (Bamboo), Keiji Inafune (Inafking)
Special ThanksMutsuo Shimomura, Takashi Fujioka, Akio Yabuki, Takehiro Suzuki, Tomohiro Komine, Yoshitomo Imaizumi, Masayoshi Anzaki, Junjiro Kimura, Katsuhiro Nakamura, Atsushi Watanabe, Yuusuke Murata, Takashi Umezawa, Tomohiro Takei, Tomohide Asakura, Takashi Yoshimura, Yoshitane Okimoto, Yataka Suzuki, Keisuke Hokku, Taku Hikichi, Tsutomu Kond, Hiroki Okabe, Hisatomo Tanaka, Akira Obata, Bungo Iwai, Shinpei Johno, Tetsu Akiyama, Masashi Haruki, Shouchiro Yamaguchi, Keisuke Kamioosako, Fumitomo Kagami, Makoto Inoue, Harumi Fujita (Mrs. Tarumi), Jyagua, Takepong , Ashenden, Koba Win, Aribon, Yacchan Z., Iriko‑Chan 

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Keiji Inafune, 103 other games
Akemi Iwasaki, 55 other games
Yoshinori Takenaka, 38 other games
Atsushi Watanabe, 34 other games
Miki Kijima, 34 other games
Yasuaki Fujita, 25 other games
Harumi Fujita, 24 other games
Yasuaki Kishimoto, 18 other games
Masayoshi Kurokawa, 13 other games
Tadashi Kuwana, 8 other games
Tomohiro Takei, 5 other games
Bungo Iwai, 5 other games
Yoshihito Hattori, 5 other games
Akira Obata, 5 other games
Katsuhiro Nakamura, 5 other games
Makoto Inoue, 5 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mega Man 4, a group of 8 people
Mega Man 5, a group of 7 people
Breath of Fire, a group of 4 people
Mega Man 7, a group of 4 people
Mega Man & Bass, a group of 4 people
Magical Tetris Challenge, a group of 3 people
Street Fighter IV, a group of 3 people
Mega Man Battle Network 4: Blue Moon, a group of 3 people
Mega Man Battle Network 3: White Version, a group of 3 people
Final Fight: Double Impact, a group of 3 people
Mega Man Battle Network 3: Blue Version, a group of 3 people
Mega Man X7, a group of 3 people
Resident Evil: Deadly Silence, a group of 3 people
Mega Man 6, a group of 3 people
Mega Man Battle Network, a group of 3 people
Mega Man X, a group of 3 people
Wily & Right no RockBoard: That's Paradise, a group of 3 people
Mega Man Star Force: Leo, a group of 3 people
Tomba!, a group of 3 people
Buster Bros., a group of 3 people
Mega Man 8: Anniversary Edition, a group of 3 people
Mega Man Battle Network 5: Team Protoman, a group of 3 people
Mega Man Star Force: Pegasus, a group of 3 people
Mega Man 2, a group of 3 people
Mega Man Battle Network 2, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by Freeman (44003), ryanbus84 (19340), J. Michael Bottorff (1788), MegamanX64 (16085) and 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60794)