Mega Man 4 Credits

Credits

PlannerYoshinori Takenaka (Bamboo), S. Kobashi, Keiji Inafune (Inafking)
Object DesignToshifumi Ōnishi (Toshichan), Akemi Iwasaki (Zizi), Hayato Kaji (K. Hayato), Kazunori Tazaki (Ikki)
Scroll DesignMachako , Mamimu, Miss 21, Takap
Special DesignerYasuaki Kishimoto (Yasukichi), Keiji Inafune (Inafking)
Sound ComposerMinae Fujii (Ojalin), Yasuaki Fujita (Bunbun)
ProgrammerTadashi Kuwana (T.K.), Kero Chan
Bright Man DesignYoshitaka Enomoto
Pharaoh Man DesignTakayuki Ebara
Drill Man DesignMasayuki Hoshi
Ring Man DesignHiromi Uchida
Toad Man DesignAtsushi Ōtsuka
Dust Man DesignYuusuke Murata
Dive Man DesignSuguru Nakayama
Skull Man DesignToshiyuki Miyachi
Special ThanksDaigo Seguchi, Takuya Yamagishi, Hidemitsu Kikuchi, Kenji Horita, Kouji Tsutaya, Toshinari Daijou, Shinichirou Seki, Kenji Nakayama, Tatsuhiro Fujiwara, Yuuchirou Okamoto, Shingo Shimizu, Tsutomu Kondou, Tomomi Shibayama, Shinya Mitsuda, Hitoshi Takesima, Kouzou Asano, Shinichiro Nishida, Takuya Kawata, Takashi Fujiwara, Youji Matsuda, Daisuke Akebi, Akiko Ōkuma, Yoshio Abe, Yoshihito Okada, Toshio Mori, Masayo Yamazaki, Masumi Abe, Tetsu Akiyama, Masaki Kondo, Yuusuke Kuramochi, Masato Matsuzaki

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Keiji Inafune, 103 other games
Akemi Iwasaki, 55 other games
Yoshinori Takenaka, 38 other games
Hayato Kaji, 29 other games
Yasuaki Fujita, 25 other games
Shinichiro Nishida, 23 other games
Takashi Fujiwara, 20 other games
Kazunori Tazaki, 18 other games
Yasuaki Kishimoto, 18 other games
Tadashi Kuwana, 8 other games
Yoshihito Okada, 6 other games
Toshifumi Ōnishi, 5 other games
Minae Fujii, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mega Man 3, a group of 8 people
Mega Man 5, a group of 8 people
Mega Man 7, a group of 5 people
Breath of Fire, a group of 4 people
Mega Man X, a group of 4 people
Mega Man 8: Anniversary Edition, a group of 4 people
Mega Man X4, a group of 4 people
Mega Man Battle Network, a group of 3 people
The Misadventures of Tron Bonne, a group of 3 people
Mega Man Battle Network 6: Cybeast Gregar, a group of 3 people
Mega Man 6, a group of 3 people
Gold Medal Challenge '92, a group of 3 people
Magic Sword, a group of 3 people
Mega Man X7, a group of 3 people
Mega Man Legends, a group of 3 people
Mega Man Battle Network 2, a group of 3 people
Mega Man Battle Network 6: Cybeast Falzar, a group of 3 people
Mega Man Battle Network 3: White Version, a group of 3 people
Mega Man Battle Network 4: Blue Moon, a group of 3 people
Mega Man & Bass, a group of 3 people
Mega Man Battle Network 5: Team Protoman, a group of 3 people
Mega Man Battle Network 3: Blue Version, a group of 3 people
Onimusha 3: Demon Siege, a group of 3 people
Buster Bros., a group of 3 people
Lost Planet: Extreme Condition, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by Scott G (794), Freeman (43451), ryanbus84 (17267), J. Michael Bottorff (1788) and 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60806)