Rush'n Attack Credits

Credits

ProgrammerNaniwa No Hideo
Character DesignMadamu Keiko, Harachan, Yoichi Yoshimoto (Gokigen Yoshimoto)
Sound DesignKiyohiro Sada (Chary Sadakichi)
DirectorPhazer Atsuko
Visual DesignKenji Shimoide (Kenji Shimoneta), Mari Kinoshita (Daibutsu Mari)
MusicShinya Sakamoto (Rusher Sakamoto), Iku Mizutani (Iku Iku Mizutani), Satoe Terashima (Hevimeta Satoe), Masanori Adachi (Nanda Adachi)
Special ThanksKazuhisa Hashimoto (Hashibou), Oniyanko Shinobu

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Iku Mizutani, 45 other games
Kiyohiro Sada, 35 other games
Masanori Adachi, 29 other games
Kenji Shimoide, 28 other games
Shinya Sakamoto, 20 other games
Yoichi Yoshimoto, 18 other games
Kazuhisa Hashimoto, 15 other games
Satoe Terashima, 14 other games
Mari Kinoshita, 6 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Life Force, a group of 5 people
Abobo's Big Adventure, a group of 5 people
Snatcher, a group of 4 people
Meikyū Jiin Dababa, a group of 4 people
Falsion, a group of 4 people
King Kong 2: Ikari no Megaton Punch, a group of 4 people
Stinger, a group of 4 people
Jackal, a group of 3 people
Risa no Yōsei Densetsu, a group of 3 people
Blades of Steel, a group of 3 people
The Goonies II, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by Katakis | カタキス (39520), Larry Oji (48) and ryanbus84 (17268)