Shi-Kin-Joh Screenshots (NES)

User Screenshots

NES version

Title Screen