Wario's Woods Credits

Credits

Executive ProducerHiroshi Yamauchi
ProducerKenji Miki
DirectorKenji Miki
DesignerSoichiro Tomita, Masahiro Iimura, Naotaka Onishi
Chief ProgrammerHiroyuki Yukami
ProgrammerHironobu Suzuki, Makoto Katayama
Sound ComposerShinobu Amayake, Soyo Oka
Special ThanksSatoshi Machida, Toshiyuki Nakamura, Makoto Nakayama, Yumi Nagai, Kenji Yamada, Kousei Kazetou (Kousei Kazeto), Masaki Fujita, Manabu Yasumoto, Noboru Matsumoto, Takashi Miyahara, Kenji Kusuda, Akinori Masushige, Tetsuichi Hiyama, Katsuhito Nakajima, Takanobu Terada, Yasuhiro Togai, Katsuhiro Okeya, Nobuo Komachi, Tetsuya Aoki, Kazuyuki Yamada, Hirofumi Ueno, Mitsuyoshi Yamamoto, Hiroshi Miyahara, Tatsuji Soejima, Yoshitaka Nakajima, Hiforumi Towa, Ryuzo Kitagawa, Hiroyuki Kohno, Kenichi Morimura, Kazuhide Ohgoe, Norikazu Hashimoto, Sadahiro Moriwaki, Motoaki Oyama, Takako Nishitani, Madoka Komura, Keiko Obata, Akimitsu Takahara, Toshiaki Sengoku, Yoshiyuki Ninomiya, Natsumi Ōtsuka (Natsumi Ohtsuka), Takeshi Moriya, Atsushi Miyake, Tomoko Ueda, Hajime Nakamura

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Hiroshi Yamauchi, 193 other games
Kenji Miki, 57 other games
Toshiyuki Nakamura, 42 other games
Kenji Yamada, 26 other games
Masaki Fujita, 25 other games
Naotaka Onishi, 19 other games
Makoto Nakayama, 15 other games
Makoto Katayama, 14 other games
Noboru Matsumoto, 13 other games
Atsushi Miyake, 12 other games
Hironobu Suzuki, 11 other games
Hajime Nakamura, 11 other games
Soyo Oka, 8 other games
Takanobu Terada, 8 other games
Tetsuya Aoki, 8 other games
Yumi Nagai, 6 other games
Hiroyuki Yukami, 5 other games
Satoshi Machida, 5 other games
Takashi Miyahara, 5 other games
Soichiro Tomita, 4 other games
Shinobu Amayake, 3 other games
Tomoko Ueda, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Paper Mario, a group of 7 people
Panel de Pon, a group of 5 people
Pokémon Puzzle Challenge, a group of 5 people
Mario Kart: Super Circuit, a group of 5 people
EarthBound, a group of 5 people
Tetris Attack, a group of 5 people
Mario Paint, a group of 4 people
Fire Emblem: Monshō no Nazo, a group of 4 people
Paper Mario: The Thousand-Year Door, a group of 4 people
Fire Emblem: Fūin no Tsurugi, a group of 4 people
WarioWare: Twisted!, a group of 3 people
Soccer, a group of 3 people
Fire Emblem: Ankoku Ryū to Hikari no Tsurugi, a group of 3 people
Advance Wars: Days of Ruin, a group of 3 people
Super Paper Mario, a group of 3 people
Super Mario World 2: Yoshi's Island, a group of 3 people
Paper Mario: Sticker Star, a group of 3 people
Fire Emblem Gaiden, a group of 3 people
Super Mario All-Stars, a group of 3 people
Advance Wars, a group of 3 people
Planet Puzzle League, a group of 3 people
Mario Open Golf, a group of 3 people
Fire Emblem: Radiant Dawn, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by MusicFox (2689) and 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60800)