Linux

ESRB Rating : Teen Teen
TIGRS Rating : unknown
PEGI Rating : unknown
VET/SFB Rating : unknown
CERO Rating : unknown
USK Rating : unknown
OFLC (Australia) Rating : unknown
OFLC (New Zealand) Rating : unknown
RSAC Rating : unknown
ELSPA Rating : unknown
Kijkwijzer Rating : unknown


Macintosh

ESRB Rating : Teen Teen
Apple Rating : unknown
TIGRS Rating : unknown
BBFC Rating : unknown
IFCO Rating : unknown
PEGI Rating : unknown
VET/SFB Rating : unknown
USK Rating : 12 12
OFLC (Australia) Rating : unknown
OFLC (New Zealand) Rating : unknown
Dejus Rating : unknown
FPB Rating : unknown
GRB : unknown
COIAO Rating : unknown
RSAC Rating : unknown
ELSPA Rating : unknown
aDeSe Rating : unknown
SELL Rating : unknown


Windows

ESRB Rating : Teen Teen (Descriptors: Blood, Violence)
TIGRS Rating : unknown
BBFC Rating : unknown
IFCO Rating : unknown
PEGI Rating : 12 12 (Content Indicator: Violence Violence)
VET/SFB Rating : 11 (Square) 11 (Square)
CERO Rating : 15+ 15+
USK Rating : 12 12
OFLC (Australia) Rating : M15+ M15+
OFLC (New Zealand) Rating : unknown
Dejus Rating : 16 16
FPB Rating : unknown
GRB : unknown
CCE (IGAC) Rating : unknown
COIAO Rating : unknown
RSAC Rating : unknown
ELSPA Rating : 11+ 11+
aDeSe Rating : +13 +13
Kijkwijzer Rating : unknown
SELL Rating : 12 12
DJCTQ Rating : 16 (Descriptors: Objetos ocasionalmente)
KMRB Rating : unknown