Pokémon Platinum Version Credits

Pokémon Platinum Credits

DirectorTakeshi Kawachimaru
Art DirectorKen Sugimori
Game Design LeaderTetsuji Ohta
Graphic LeaderHironobu Yoshida
Programming LeaderYoshinori Matsuda
ProgrammingKeita Kagaya, Satoshi Nohara, Daisuke Goto, Tomoya Takahashi, Hisashi Sogabe, Katsumi Ōno, Tetsuya Watanabe, Sousuke Tamada, Akito Mori, Hiroyuki Nakamura, Masao Taya, Miyuki Iwasawa, Nozomu Saitoh, Tomomichi Ōta, Satoshi Mitsuhara
Pokémon DesignKen Sugimori, Hironobu Yoshida, Motofumi Fujiwara, Hiroki Fuchino, Emi Yoshida, HyunJung Lee, Satoshi Ohta, Takao Unno, Kanako Eo, Kenkichi Toyama, Yusuke Omura, Hiroyuki Yagi, Hiroyuki Gotou, Atsuko Nishida
Graphic DesignKen Sugimori, Hironobu Yoshida, Motofumi Fujiwara, Hiroki Fuchino, Emi Yoshida, HyunJung Lee, Satoshi Ohta, Takao Unno, Kanako Eo, Kenkichi Toyama, Yusuke Omura, Hiroyuki Yagi, Hiroyuki Gotou, Kei Hoshiba
Music CompositionHitomi Sato, Satoshi Nohara, Junichi Masuda, Gō Ichinose
Sound EffectsSatoshi Nohara
Pokémon VoicesGō Ichinose
Game DesignKoji Nishino, Hitomi Sato, Suguru Nakatsui, Hiro Nakamura, Toshinobu Matsumiya, Shigeki Morimoto, Kenji Matsushima, Teruyuki Shimoyamada, Tadashi Takahashi, Shigeru Ohmori, Akihito Tomisawa
Plot ScenarioToshinobu Matsumiya, Takeshi Kawachimaru, Junichi Masuda, Koji Nishino, Shigeru Ohmori
Game ScenarioToshinobu Matsumiya, Hitomi Sato, Suguru Nakatsui, Akihito Tomisawa
Map DesignSuguru Nakatsui, Hiro Nakamura, Koji Nishino, Tadashi Takahashi, Shigeru Ohmori, Akihito Tomisawa, Teruyuki Shimoyamada
Pokédex TextToshinobu Matsumiya, Kenji Matsushima
Parametric DesignKoji Nishino, Tetsuji Ohta, Teruyuki Shimoyamada, Shigeki Morimoto
Script DesignSatoshi Nohara, Miyuki Iwasawa, Sousuke Tamada, Tomomichi Ōta
Environment ProgrammingHisashi Sogabe, Sousuke Tamada, Hiroyuki Nakamura, Akito Mori, Masao Taya, Miyuki Iwasawa, Nagaaki Fukase
Tool ProgrammingHisashi Sogabe, Sousuke Tamada, Hiroyuki Nakamura, Akito Mori, Masao Taya, Miyuki Iwasawa, Nagaaki Fukase
Conceptual ArtMidori Harada

Nintendo Wi-Fi Connection

Server System DirectorsMikihiro Ishikawa, Daisuke Nakamura
Server System ProgrammingSatoru Nakata, Ryo Yamaguchi, Haruhiko Imatake
Debug ManagementYūki Tanikawa, Kiyoshi Ishibiki, Toru Inage, Yoshikazu Tanaka, Tsuyoshi Komura
NCL Product TestingSuper Mario Club
English LocalizationYasuhiro Usui, Eve Eschenbacher, Mikiko Ryu
TranslationNob Ogasawara
English‑Version EditingKellyn Ballard, Blaise Selby, Michael G. Ryan
English‑Version ArtworkHeather Luke, Bridget O'Neill, Eric Medalle
NOA Localization CoordinatorsRie Fujiwara, Seth McMahill, Joel Simon
NOA Product TestingMasayasu Nakata, Kyle Hudson, Eric M. Bush, Sean Egan, Tomoko Mikami, Thomas Hertzog, Teresa Lillygren, Makiko Szolas, Joshua Newman, Kathy Huguenard, Roger Harrison, Patrick Taylor, Allen Perez, Israel Cruz-Morales
LocalizationTeruki Murakawa, Kimiko Nakamichi, Souichi Yamamoto, Akira Kinashi, Noriko Nakao, Haruhiko Imatake, Tomoko Nakayama, Hironori Ichibayashi
Special ThanksKenji Tominaga, Yoshio Tajiri, Teiko Sasaki, Mana Ibe, Keiko Moritsugu, Kazumasa Iwao, Reiko Tanoue, Katsunori Suginaka, Yuichiro Mori, Sachiko Hamano, Emi Endo, Yoshimitsu Inoue, Tsubasa Suzuki, Hiroyuki Jinnai, Kenjiro Ito, Tomotaka Komura, Susumu Fukunaga, Mikiko Ōhashi, Gaku Susai, Toshio Miyahara, Masami Tanaka, Kenichi Arai, Koichi Kawase, Michiko Takizawa, Ayako Kajiwara, Mitsuyo Matsunaga, Ryosuke Hanawa, Yuichiro Tsumita, Shinya Iida, Kenji Okubo, Mike Fukuda, Jeff Miller, Nicola Wright, Mindy Bannan, Jan Riggs, Andreas Fey, Michaël Hugot, Alexander Meng, Zakir Rahman, Colin Farrell, Anthony Howitt, Atsushi Okada
Information SupervisorsYuri Sakurai, Naoko Yanase, Yufuko Saito, Hiromi Sagawa
ArtworkSachiko Nakamichi, Kiyomi Itani, Keiko Uetani
CoordinatorsShunsuke Kohori, Kazuki Yoshihara, Hideaki Araki
ProducersJunichi Masuda, Shusaku Egami, Hitoshi Yamagami, Hiroaki Tsuru
Executive ProducerSatoshi Tajiri, Satoru Iwata, Tsunekazu Ishihara
FIN

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 291 other games
Jeff Miller, 155 other games
Hitoshi Yamagami, 93 other games
Mike Fukuda, 93 other games
Kyle Hudson, 79 other games
Teresa Lillygren, 74 other games
Sean Egan, 70 other games
Tsunekazu Ishihara, 59 other games
Thomas Hertzog, 48 other games
Sachiko Nakamichi, 48 other games
Eric M. Bush, 47 other games
Ken Sugimori, 47 other games
Satoshi Tajiri, 46 other games
Junichi Masuda, 46 other games
Tetsuya Watanabe, 39 other games
Hiro Nakamura, 32 other games
Atsuko Nishida, 32 other games
Shigeki Morimoto, 30 other games
Kimiko Nakamichi, 30 other games
Nob Ogasawara, 30 other games
Hiroyuki Jinnai, 30 other games
Motofumi Fujiwara, 29 other games
Tomoko Mikami, 29 other games
Seth McMahill, 28 other games
Toru Inage, 28 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Pokémon SoulSilver Version, a group of 106 people
Pokémon HeartGold Version, a group of 106 people
Pokémon White Version, a group of 96 people
Pokémon Black Version, a group of 96 people
Pokémon Pearl Version, a group of 91 people
Pokémon Diamond Version, a group of 91 people
Pokémon White Version 2, a group of 89 people
Pokémon Black Version 2, a group of 89 people
Pokémon Emerald Version, a group of 59 people
Pokémon Sapphire Version, a group of 56 people
Pokémon Ruby Version, a group of 56 people
Pokémon FireRed Version, a group of 52 people
Pokémon LeafGreen Version, a group of 52 people
Pokémon Ranger: Shadows of Almia, a group of 49 people
Pokémon Ranger: Guardian Signs, a group of 46 people
Pokémon Battle Revolution, a group of 42 people
Drill Dozer, a group of 41 people
Pokémon Rumble, a group of 34 people
Pokémon XD: Gale of Darkness, a group of 34 people
Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky, a group of 30 people
Pokémon Crystal Version, a group of 30 people
Pokémon Ranger, a group of 26 people
Pokémon Silver Version, a group of 24 people
Pokémon Gold Version, a group of 24 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 23 people

Credits for this game were contributed by Evil Ryu (65363)