Pokémon Ranger Credits

Credits

Game PlanningHajime Kuroyanagi, Shigefumi Kawase, Hisatoshi Takeuchi, Hiroaki Ito
Map DesignersHiroshi Igarashi, Yasuhiro Ito
Pokémon Motion DesignerTomoaki Imakuni
Game ScenarioToshinobu Matsumiya
DialogueAkihito Toda
Game Scenario AssistantsEtsuko Matsukawa, Maya Katsurashima
ProgrammersYoshiya Taniguchi, Satoshi Mitsuhara, Kazuki Sekimori, Kazuhiro Mizusawa, Eitaro Nakamura, Katsuyoshi Sumitomo, Kazuki Yoshihara
Technical SupportHiroyuki Ogasawara
Script DesignersKaoru Kobayashi, Nobuhiro Seya, Sachiko Morimoto
Graphic DesignersMinoru Yoshikashi, Shingo Yamada, Hiroyuki Gotou, Teruhiko Suzuki, Kazu Ozawa, Sachi Matoba, Shizuka Numata, Atsuko Ujiie, Atsuko Nakamura, Satoko Nakamura, Tomoko Kitada, Kazuo Yazawa
SoundTakuto Kitsuta, Kinta Sato
ArtworkSakae Kimura, Kenichi Koga, Mizue Hagiwara, Mariko Kimizuka, Tetsuya Notoya, Kiyomi Oe, Yasuko Takahashi
Special ThanksHirokazu Tanaka, Masayoshi Tanimura, Hiroaki Suga, Noriyuki Kita, Masamichi Anazawa, Chiaki Shinkai, Kyoko Yoshida, Emi Miwa, Nobuto Kuroki, Tadashi Ikegami, Kazuyuki Nakamura, Hiroshi Fujie, Misako Mohri, Ryuki Kuraoka, Masaru Kobayashi, Senji Hirose, HAL DEBUG TEAM, Kaori Ando, Akira Yano, SUPER MARIO CLUB, Akira Ghiba, Gail Tilden, Nicola Wright, Hitomi Ross, Joshua Newman, Tomohide Takaiwa
Game Design AdvisersJunichi Masuda, Shigeru Ohmori, Tetsuya Watanabe
Pokémon Graphic SupervisorsYuri Sakurai, Hiromi Sagawa
AdvisersKenjiro Ito, Susumu Fukunaga, Makiko Takada, Michiko Takizawa, Osamu Suzuki, Kenichi Arai, Masami Tanaka, Akihito Tamura, Yumi Hoshi, Norihide Okamura, Jiro Koga, Shunsuke Kohori, Takanao Kondo
Product ManagementTetsuo Kujiraoka, Masaaki Fukunaga, Katsuyoshi Irie, Yoshiharu Tsukuda
Product CoordinatorsHitoshi Yamagami, Takao Nakano, Gakuji Nomoto, Shusaku Egami
Localization CoordinatorsSeth McMahill, Keisuke Tominaga
TranslatorNob Ogasawara
EditorTeresa Lillygren
Product SupportKimiko Nakamichi, Hiroshi Akune, Tomoko Nakayama
NOA Product TestingThomas Hertzog, Mika Kurosawa
ProducersHiroyuki Jinnai, Yoichi Yamamoto, Hiroaki Tsuru
Executive ProducersSatoru Iwata, Tsunekazu Ishihara

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 451 other games
Hitoshi Yamagami, 153 other games
Teresa Lillygren, 122 other games
Tsunekazu Ishihara, 113 other games
Junichi Masuda, 90 other games
Hirokazu Tanaka, 80 other games
Tetsuya Watanabe, 73 other games
Thomas Hertzog, 64 other games
Hiroyuki Jinnai, 61 other games
Mika Kurosawa, 61 other games
Masaru Kobayashi, 52 other games
Gail Tilden, 51 other games
Seth McMahill, 51 other games
Takao Nakano, 47 other games
Gakuji Nomoto, 44 other games
Kenjiro Ito, 44 other games
Hiroaki Suga, 42 other games
Kimiko Nakamichi, 41 other games
Kaori Ando, 40 other games
Hiroaki Tsuru, 39 other games
Michiko Takizawa, 38 other games
Susumu Fukunaga, 35 other games
Nob Ogasawara, 35 other games
Masami Tanaka, 35 other games
Satoshi Mitsuhara, 34 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Pokémon Ranger: Shadows of Almia, a group of 45 people
Pokémon Diamond Version, a group of 42 people
Pokémon Pearl Version, a group of 42 people
Pokémon Battle Revolution, a group of 37 people
Pokémon Ranger: Guardian Signs, a group of 36 people
PokéPark 2: Wonders Beyond, a group of 32 people
Pokémon XD: Gale of Darkness, a group of 31 people
Pokémon Platinum Version, a group of 29 people
Pokémon Emerald Version, a group of 28 people
Pokédex 3D, a group of 26 people
Pokémon SoulSilver Version, a group of 26 people
PokéPark Wii: Pikachu's Adventure, a group of 26 people
Pokémon HeartGold Version, a group of 26 people
Pokémon White Version, a group of 26 people
Pokémon Black Version, a group of 26 people
Pokédex 3D Pro, a group of 25 people
Pokémon Y, a group of 25 people
Pokémon X, a group of 25 people
Pokémon Ruby Version, a group of 24 people
Pokémon Sapphire Version, a group of 24 people
Pokémon FireRed Version, a group of 24 people
Pokémon LeafGreen Version, a group of 24 people
Pokémon Dream Radar, a group of 23 people
Pokémon Channel, a group of 23 people
Pokémon Omega Ruby, a group of 23 people

Credits for this game were contributed by Ben K (23935)