WarioWare: Touched! Credits

Credits

ProducersYoshio Sakamoto, Ryouichi Kitanishi
SupervisorsKatsuya Yamano, Toshio Sengoku
ConceptsKōichi Kawamoto
Chief DirectorRyuichi Nakada
DirectorsGoro Abe, Taku Sugioka, Teruyuki Hirosawa
Game DesignYoshio Sakamoto, Katsuya Yamano, Yoshinori Katsuki, Masani Ueda, Mikio Mishima, Takehiko Hosokawa, Nobuhiro Ozaki, Noriyuki Sato, Masahiro Kawano, Norikatsu Furuta, Masaru Tajima, Ryuichi Nakada, Kazuyoshi Osawa, Goro Abe, Hiroshi Momose, Hideo Hatayama, Yasutaka Takeuchi, Fumiko Miyamoto, Ko Takeuchi, Takayasu Morisawa, Eisaku Nakae, Kyoko Miyamoto, Tadashi Matsushita, Ryutaro Takahashi, Masayuki Okada, Sachiko Ikeo, Osamu Yamauchi, Kenichi Nishimaki, Taku Sugioka, Kenji Matsumoto, Yuki Tsuji, Takeshi Ando, Masanobu Matsunaga, Naoko Mori, Masaru Nishimura, Youhei Kubotsu, Yasuhiro Kobayashi, Kazuhiko Furukawa, Sensuke Obata, Kazuhito Norimoto, Yasuhito Fujisawa, Eiko Haruki, Teruyuki Hirosawa, Naotaka Onishi, Mami Nishimura, Yasuhisa Baba, Masayuki Taira, Yukie Kuwa, Waki Shigeta
Program DirectorTaku Sugioka
ProgrammingYoshinori Katsuki, Nobuhiro Ozaki, Masahiro Kawano, Hiroshi Momose, Yasutaka Takeuchi, Eisaku Nakae, Ryutaro Takahashi, Osamu Yamauchi, Kenji Matsumoto, Yuki Tsuji, Kazuhiko Furukawa, Sensuke Obata, Yasuhito Fujisawa, Masayuki Taira
Character SupervisorYoichi Kotabe
Wario DesignHiroji Kiyotake
Character DesignKo Takeuchi
Design DirectorTakayasu Morisawa, Masaru Nishimura
DesignMasani Ueda, Mikio Mishima, Takehiko Hosokawa, Noriyuki Sato, Norikatsu Furuta, Hideo Hatayama, Fumiko Miyamoto, Ko Takeuchi, Tadashi Matsushita, Masayuki Okada, Sachiko Ikeo, Naoko Mori, Youhei Kubotsu, Kazuhito Norimoto, Eiko Haruki, Naotaka Onishi, Mami Nishimura, Yukie Kuwa, Waki Shigeta
Sound DirectorMasaru Tajima, Kenichi Nishimaki
MusicMasanobu Matsunaga, Yasuhisa Baba
ArtworkNanako Kinoshita, Chiharu Sakiyama, Kazuma Norisada, Yasuo Inoue
Voice ActingCharles Martinet, Tom Eberspecher, Tim O'Leary, Reiko Ninomiya, Leslie Swan, Sara Rades, Risa Tabata, Norihide Sasaki, Takehiko Hosokawa, Norikatsu Furuta, Masaru Tajima, Hideo Hatayama, Kyoko Miyamoto, Fumiko Miyamoto, Takayasu Morisawa, Yasuko Takahashi, Yuki Tsuji, Masanobu Matsunaga, Naoko Mori, Masaru Nishimura, Youhei Kubotsu, Eiko Haruki, Teruyuki Hirosawa, Mami Nishimura, Yasuhisa Baba, Masayuki Taira, Yukie Kuwa, Nathan Bihldorff, Christina Peyser, Darren Smith, Jean Nishida, (Jiro (Dog))
English Voice EngineerKirk Arndt
ModelsTeruyuki Hirosawa, Yasuhisa Baba, Masayuki Taira, Yukie Kuwa, (Boji (Cat)), (Ralf (Dog))
North American LocalizationRichard Amtower IV, Thomas Connery, Ann Lin, Reiko Ninomiya, Erik Peterson
Localization ManagementJeff Miller, Leslie Swan, William Trinen
DebugSuper Mario Club, Takeshi Akiho, Mitsutoshi Asai, Takeichiro Azuma, Rieko Ishino, Rika Imaeda, Tetsuya Ōishi, Masahiro Okuda, Satoe Kunikata, Masatomo Koga, Koji Kobayashi, Ryoutaro Shiba, Masaharu Shima, Rika Sugo, Noboru Sunada, Yuuki Takeda, Akinori Tsuyama, Takahiro Nakamura, Go Nakamura, Takeshi Nishizawa, Narimasa Hakodate, Mami Hatta, Junya Hanai, Koutaro Haneda, Ryuji Hamaguchi, Kouki Higashino, Yuji Fukuda, Akihito Fujiki, Osamu Fujita, Toshimune Hosoi, Motoyuki Matsuoka, Keiki Miwa, Miho Murata, Kosuke Yoshimura
NOA Product Testing Dept.Yoshinobu Mantani, Kyle Hudson, Eric M. Bush, Jim Holdeman, Mika Kurosawa, Teresa Lillygren, Michael Chipman, Roger Harrison
Special ThanksCOROCORO COMIC, Hidemi Osawa, Ryuta Kaimoto, Kazunobu Eri, Yukiko Furuta, Seiki Ishihara, Ryōji Yoshitomi, Manabu Matsumoto, Akira Yano, Yuichi Sakamoto, Kenji Yamada, Masahiro Oku, Takeshi Narita, Yasuhiro Kobayashi, Michiko Yoshida, NOA Lot Check, Naoko Saeki, Masatoshi Okuno, Yasuhiro Matsumoto, Mike Fukuda, Tatsumi Kimishima
Executive ProducerSatoru Iwata

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 451 other games
Nathan Bihldorff, 221 other games
Leslie Swan, 218 other games
Jeff Miller, 184 other games
Tim O'Leary, 139 other games
William Trinen, 124 other games
Teresa Lillygren, 122 other games
Charles Martinet, 120 other games
Reiko Ninomiya, 117 other games
Mike Fukuda, 115 other games
Richard Amtower IV, 110 other games
Eric M. Bush, 110 other games
Kyle Hudson, 98 other games
Yasuo Inoue, 69 other games
Yoichi Kotabe, 64 other games
Tatsumi Kimishima, 63 other games
Mika Kurosawa, 61 other games
Yoshinobu Mantani, 54 other games
Yasuhiro Matsumoto, 49 other games
Yoshio Sakamoto, 48 other games
Hiroji Kiyotake, 48 other games
Ann Lin, 48 other games
Jim Holdeman, 44 other games
Ryōji Yoshitomi, 40 other games
Chiharu Sakiyama, 37 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

WarioWare: Twisted!, a group of 61 people
WarioWare, Inc.: Mega Party Game$!, a group of 53 people
WarioWare: Smooth Moves, a group of 46 people
WarioWare: D.I.Y., a group of 35 people
WarioWare: D.I.Y. Showcase, a group of 35 people
Game & Wario, a group of 34 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 31 people
Metroid: Zero Mission, a group of 29 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 29 people
WarioWare, Inc.: Mega Microgame$!, a group of 28 people
Paper Mario: Color Splash, a group of 25 people
Planet Puzzle League, a group of 23 people
Metroid Fusion, a group of 23 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 21 people
Mario Golf: Toadstool Tour, a group of 19 people
Rhythm Heaven, a group of 18 people
Wario Land 4, a group of 18 people
Fire Emblem: The Sacred Stones, a group of 18 people
Advance Wars: Dual Strike, a group of 18 people
Mario Kart: Super Circuit, a group of 18 people
Paper Mario: The Thousand-Year Door, a group of 17 people
Metroid: Other M, a group of 17 people
Dr. Mario & Puzzle League, a group of 17 people
Paper Mario, a group of 17 people
Chibi-Robo!: Plug into Adventure!, a group of 17 people

Credits for this game were contributed by Joshua J. Slone (4675)