Yakuman DS Screenshots (Nintendo DS)

User Screenshots

Nintendo DS version

Title screen
Title screen (Wi-Fi Taiƍ Yakuman DS)