Yoshi's Island DS Credits

Credits

DirectorHidetoshi Takeshita
Planning DirectorTaiji Miyajima
PlanningTsuneaki Kaneko, Masaru Yonezawa, Yuichi Imamura, Kiyokazu Nagai, Go Iwaya, Hisashi Aoyagi
Art DirectorYasuhisa Nakagawa
DesignHiroyuki Kawaguchi, Kōki Mogi, Ayae Hayashi, Shinichi Iida, Kou Okamoto, Atsushi Yamamoto, Hiroyuki Shimoda
Lead ProgrammingYūki Hatakeyama
ProgrammingYusuke Wakui, Hisanori Fukuoka, Shinsuke Oshida, Yoshinori Koiwa, Hiroyuki Takata, Masahiro Soeno
Sound ManagementYukifumi Makino
Sound DirectorTakeshi Sato
Music CompositionYutaka Minobe, Masayoshi Ishi
Sound EffectsYutaka Minobe, Tomomitsu Matsushita, Yutaka Takahashi
StorySoshi Kawasaki
North American LocalizationAnn Lin, Thomas Connery
Localization ManagementNathan Bihldorff, William Trinen, Leslie Swan, Jeff Miller
NOA Product Testing - Assistant DirectorsNobuo Matsumiya, Yoshinori Tsuchiyama
ArtworkYoshitomo Kitamura
IllustrationMasanori Sato, Yu Kitai
Illustration SupervisorsWataru Yamaguchi, Yusuke Nakano
Graphic SupervisorsYō Ōnishi, Kanae Kobata, Tsuyoshi Watanabe
Sound SupervisorsKazumi Totaka, Kōji Kondō
SupervisorsHisashi Nogami, Yasuhisa Yamamura
ProducerToyokazu Nonaka
Senior ProducersNaoto Ohshima, Takashi Tezuka
Executive ProducerSatoru Iwata

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 291 other games
Jeff Miller, 155 other games
Leslie Swan, 150 other games
Nathan Bihldorff, 123 other games
William Trinen, 116 other games
Takashi Tezuka, 98 other games
Kōji Kondō, 96 other games
Tsuyoshi Watanabe, 65 other games
Yusuke Nakano, 64 other games
Yukifumi Makino, 51 other games
Kazumi Totaka, 46 other games
Masanori Sato, 37 other games
Wataru Yamaguchi, 33 other games
Naoto Ohshima, 28 other games
Atsushi Yamamoto, 26 other games
Yutaka Minobe, 25 other games
Kanae Kobata, 24 other games
Ann Lin, 21 other games
Thomas Connery, 19 other games
Yoshitomo Kitamura, 18 other games
Hisashi Nogami, 17 other games
Yasuhisa Yamamura, 17 other games
Takeshi Sato, 15 other games
Hiroyuki Kawaguchi, 15 other games
Nobuo Matsumiya, 15 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

FlingSmash, a group of 16 people
Mario Party 8, a group of 15 people
Yoshi Topsy-Turvy, a group of 15 people
Mario Party 7, a group of 14 people
Mario Superstar Baseball, a group of 14 people
Mario Power Tennis, a group of 13 people
DK: Jungle Climber, a group of 13 people
Mario Party DS, a group of 13 people
Mario Super Sluggers, a group of 12 people
Mario & Luigi: Partners in Time, a group of 12 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 12 people
Super Paper Mario, a group of 11 people
Mario Tennis: Power Tour, a group of 11 people
Mario Golf: Toadstool Tour, a group of 11 people
Mario Party 9, a group of 11 people
Yoshi Touch & Go, a group of 10 people
The Legend of Zelda: Four Swords Adventures, a group of 10 people
The Legend of Zelda: The Wind Waker, a group of 10 people
New Super Mario Bros., a group of 10 people
Mario Party 6, a group of 10 people
Mario & Luigi: Superstar Saga, a group of 9 people
Mario Kart Wii, a group of 9 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, a group of 9 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 9 people
Super Mario 64 DS, a group of 9 people

Credits for this game were contributed by jj984jj (1502)