My Eyes! Screenshots (PC-98)

Screenshot 17 of 19

My Eyes! PC-98 What to do, what to do?..

What to do, what to do?..


Contributed by Unicorn Lynx (181359) on Nov 06, 2012.