Sotsugyō Shashin / Miki (PC-98)

Screenshot 2 of 13

Sotsugyō Shashin / Miki PC-98 Sotsugyō Shashin: Typical menu

Sotsugyō Shashin: Typical menu


Contributed by Cor 13 (174144) on Jul 29, 2012.