Arc the Lad Collection Credits (PlayStation)

Published by
Developed by
Released
Platform
82
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

Arc the Lad Collection Credits

USA Staff

DirectorVictor Ireland
Manual DesignDon Shirley
ProgrammingKen Innes IV
Sales SupportKelly Knight, Patsy Rose
TranslationVictor Ireland, C. Sue Shambaugh
Continuity/TestingBonnie Shirley
Public RelationsNicole Huggins

Japan Staff

ProducerRyōji Akagawa
Music ProducerMasahiro Andoh
ProgrammerKatsutoshi Yamamoto, Masato Shimajiri, Chikara Yanagimachi
DirectorKō Satō
Assistant DirectorNorihiko Yonesaka, Hideo Iwasaki, Kazuhiro Matsuda
Music DirectorTomohiko Fukuoka
Sound DirectorTakafumi Fujisawa
Field DesignersEiji Koyama, Wataru Satō, Takayuki Miyakawa, Mayumi Tokita
Object DesignerHiroshi Sato, Ryūichi Kunisue, Hiroshi Hayashi
Character DesignRyūichi Kunisue, Yasuhiro Ito
Design WorksHiroshi Hayashi
3D VisualTakeshi Goya, Satoshi Tetsuka, Yoshihisa Nishimura
SupervisorToshiyuki Miyata, Yukio Nagasaki
Executive ProducerAkira Satou, Shigeo Maruyama, Teruhisa Tokunaka
Assistant Graphic DesignYasuhiro Iiyama
Music ProgrammerTakehiro Kawabe
Music Composed byMasahiro Andoh, Hirotaka Izumi
Sound EffectsKōichi Yamazaki, Jun Enoki, Seiji Miyazaki

Debugging Staff

Debugging StaffAkira Koike, Akira Tsuruma, Mina Funashima, Kōji Hashimoto, Yumiko Sugimoto, Makoto Kawamura, Yurie Yamamoto, Moriaki Inoue, Kazunari Mikawa, Kiyoshi Kousaka, Masaru Suzuki, Takahiko Ono, Masayuki Mizuno, Mario Yamaguchi, Fumito Hirono, Yūichi Imai, Yoenkyung Kim, Kouichi Kodama, Kouhei Tsuchiya, Eita Ozawa, Masayoshi Wakuoka, Yumiko Tsukuda, Shigekazu Nagamori, Takaaki Muramatsu, Yutaka Sekiya, Kouji Hukatsu, Yoshiki Katsuki, Mr. G

London Recording Staff

Orchestra ArrangeKeiichi Oku
Recorded and Mixed byKeith Grant
Assitant EngineersToby Wood, Gerry O'Riordan
Artist ManagementMikio Aoki
ConductorHarry Rabinowitz

Voice Actors

ArcHiro Yūki
KukuruKonami Yoshida
PocoChika Sakamoto
ToshNobuyuki Hiyama
GogenMahito Tsujimura
ChongaraKenichi Ogata
IgaKiyoyuki Yanada

Very Special Thanks

Very Special ThanksCindy Ireland (Cindy), B. Lee, Brodrico Suave, Maria Hernandez, Tina Kowalewski, Takeshi Hashimoto, Shinichi Okamoto, Toyoshi Okada, Kojiro Umemura, Yasuro Takahashi, Kanae Yamashita, Hideyoshi Asai, Kazunori Yamauchi, Shinji Noda, Tomohiro Hasekura, Mariko Hino, Ryukatsu Son, Yasuo Igakura, Hiro Musya, Akihiko Shimizu, Yasuko Nii, Masashi Tamura, Tamami Shinpo, Keiichi Onogi, Yuki Ueda, Keisuke Yasaka, Yoshichika Koike, Noboru Satou, Akira Saito, Katsuhiko Umeki, Seija Sasaki, Masamori Sakurai, Sachiko Tsuchiya, Keisuke Tadakuma, Naoto Nakai, Hideo Suzuki, Hiroko Miura, Yasushi Okita, Shigeru Kurihara, Taizou Kojima, Shuhei Toshida, Yumiko Tsuchida, Masatoshi Tanaka, Yukihiro Kawano, Naoto Yashioka, and You!!

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Nobuyuki Hiyama, 63 other games
Yasuko Nii, 48 other games
Tina Kowalewski, 43 other games
Akira Satou, 40 other games
Toshiyuki Miyata, 34 other games
Takafumi Fujisawa, 33 other games
Kenichi Ogata, 32 other games
Yukio Nagasaki, 31 other games
Kiyoyuki Yanada, 31 other games
Akihiko Shimizu, 24 other games
Jun Enoki, 22 other games
Sachiko Tsuchiya, 22 other games
Norihiko Yonesaka, 21 other games
Shigeo Maruyama, 19 other games
Victor Ireland, 19 other games
Hiroshi Sato, 19 other games
Hiroshi Hayashi, 18 other games
Kouichi Kodama, 18 other games
Konami Yoshida, 18 other games
Don Shirley, 16 other games
Kōichi Yamazaki, 16 other games
Masaru Suzuki, 13 other games
Hideo Iwasaki, 13 other games
Kazunori Yamauchi, 13 other games
Keisuke Yasaka, 12 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Philosoma, a group of 11 people
Victory Zone: Real Pachinko Simulator, a group of 10 people
Um Jammer Lammy, a group of 9 people
Alundra, a group of 9 people
Crime Crackers 2, a group of 9 people
Silhouette Mirage, a group of 8 people
Crime Crackers, a group of 8 people
Elemental Gearbolt, a group of 8 people
Omega Boost, a group of 7 people
Rapid Reload, a group of 7 people
God of War III, a group of 7 people
Jumping Flash! 2, a group of 7 people
PaRappa the Rapper, a group of 6 people
Equinox, a group of 6 people
The Unfinished Swan, a group of 6 people
Iron Storm, a group of 6 people
Front Mission 3, a group of 6 people
PlayStation All-Stars Battle Royale, a group of 6 people
Jumping Flash!, a group of 6 people
Shining Wisdom, a group of 6 people
Dragon Force, a group of 6 people
Hook, a group of 5 people
Journey, a group of 5 people
Alundra 2, a group of 5 people
Vanguard Bandits, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by Unicorn Lynx (174079) and リカルド・フィリペ (66395)