Chrono Trigger Credits

Credits

ProducerKazuhiko Aoki
DirectorTakashi Tokita, Yoshinori Kitase, Akihiko Matsui
Character DesignAkira Toriyama
SupervisorYuji Horii, Hironobu Sakaguchi
MusicNobuo Uematsu
Main ProgramKeizo Kokubo, Katsuhisa Higuchi
Sound ProgramMinoru Akao
Sound EngineerEiji Nakamura
Graphic DirectorsYasuhiko Kamata, Masanori Hoshino
Event PlanHiroyuki Itou, Keisuke Matsuhara, Hiroki Chiba
Battle PlanMakoto Shimamoto, Haruyuki Nishida, Toshiaki Suzuki
Battle ProgramToshio Endo, Kiyoshi Yoshii
Worldmap ProgramKazumi Kobayashi
Visual ProgramKoji Sugimoto, Ken Narita
Effect GraphicHirokatsu Sasaki, Yukio Nakatani
Field GraphicShinichiro Okaniwa, Manabu Daishima, Tetsuya Nomura, Yoshinori Ogura, Yusuke Naora, Shinichiro Hamasaka, Akiyoshi Masuda, Masaaki Hayashi, Yasuyuki Honne
Character GraphicHiroshi Uchiyama, Fumi Nakashima
Monster GraphicKoichi Ebe, Tsutomu Terada, Tadahiro Usuda
Map DesignMami Kawai, Hiroto Yamamoto, Hidetoshi Kezuka
Executive ProducersTomoyuki Takechi, Hironobu Sakaguchi, Hisashi Suzuki
Sound EffectChiharu Minekawa
AdvertisementK. Yamashita, Yūsuke Hirata, T. Nomura, Kiyotaka Sousui, Michio Okamiya, Kiyoko Maeda, Mie Mizushima
System AdminsterYasunori Orikasa
Remake StaffA. Ito
Test CoordinatorShin-ichiro Kajitani, Kimie Inagi, Norimasa Hanada, H. Masuda, N. Kanai, H. Sakurai
Special ThanksKazuhiko Torishima, T. Takahashi, Satoshi Hashimoto, Keitarou Adachi, Yasuo Kuwahara, Yoshinori Uenishi, Noriko Matsueda, Ikuya Dobashi, M. Saito, S. Moriya, K. Suzuki, S. Tanaka, Kiyomi Tanikawa, S. Hidaki, H. Kizuka, S. Arai, Koichiro Matsumoto, Kei Hirata, K. Kaneko, A. Hino, Hidemi Hamada, M. Horie, M. Kaneshige, Y. Tanaka, T. Morita, H. Nagahara

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Nobuo Uematsu, 78 other games
Hironobu Sakaguchi, 70 other games
Akira Toriyama, 57 other games
Tetsuya Nomura, 53 other games
Minoru Akao, 49 other games
Kazuhiko Torishima, 49 other games
Eiji Nakamura, 46 other games
Takashi Tokita, 40 other games
Yuji Horii, 38 other games
Tomoyuki Takechi, 36 other games
Yoshinori Kitase, 34 other games
Tsutomu Terada, 33 other games
Chiharu Minekawa, 33 other games
Hisashi Suzuki, 31 other games
Satoshi Hashimoto, 31 other games
Ken Narita, 29 other games
Kiyotaka Sousui, 29 other games
Masanori Hoshino, 27 other games
Hiroyuki Itou, 27 other games
Michio Okamiya, 26 other games
Yusuke Naora, 25 other games
Kiyomi Tanikawa, 22 other games
Yasuyuki Honne, 22 other games
Yūsuke Hirata, 19 other games
Keitarou Adachi, 19 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Final Fantasy Anthology, a group of 36 people
Final Fantasy: Anthology - European Edition, a group of 31 people
Final Fantasy V, a group of 30 people
Final Fantasy III, a group of 29 people
Final Fantasy VII, a group of 28 people
Front Mission, a group of 28 people
Final Fantasy II, a group of 27 people
Seiken Densetsu 3, a group of 27 people
Final Fantasy X, a group of 21 people
Final Fantasy VIII, a group of 20 people
Xenogears, a group of 20 people
Romancing SaGa 2, a group of 18 people
Final Fantasy IX, a group of 17 people
Final Fantasy IV, a group of 14 people
Final Fantasy III, a group of 14 people
Final Fantasy Chronicles, a group of 13 people
Final Fantasy IV: The Complete Collection, a group of 13 people
Final Fantasy IV: The After Years, a group of 13 people
Rudra no Hihō, a group of 12 people
Final Fantasy V Advance, a group of 11 people
Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII, a group of 10 people
Final Fantasy II, a group of 10 people
Live a Live, a group of 9 people
Final Fantasy XII, a group of 9 people
Final Fantasy, a group of 9 people

Credits for this game were contributed by Patrick Bregger (198854)