Darius Gaiden Credits

All Staff

ProducerShōji Takahashi
Public RelationKenji Goshima
Game DesignHisakazu Kato, Akira Kurabayashi, Masami Kikuchi, Hidetaka Harada, Naoto Omura, Rintaroh Doi, Katsumi Kaneoka, Hisayoshi Ogura, Katsuhisa Ishikawa
Game Design ThanksKentaro Matsumura
Art DirectorHisakazu Kato (Kat), Masami Kikuchi, Kentaro Matsumura (Baw-Baw)
ProgrammerAkira Kurabayashi (Kurabar), Naoto Omura, Hidetaka Harada
Hardware EngineerKatsumi Kaneoka
DecoratorRintaroh Doi
Sound DirectorHisayoshi Ogura (OGR [Zuntata]), Katsuhisa Ishikawa (Zuntata)
Bit PatternMakoto Fujita, Ucky Maeda, Tōru Kawaishi, Miwa Kamiya
Special ThanksHisao Shimizu, Hidehiro Fujiwara, Rie Amino, Takako Akitsu, Masahiro Tashiro, Norihiro Furukawa (Nakayama Jotohei), Nobuyuki Hayashi, Ryota Komai, Yasunobu Kosokabe, Saori Hiratsuka, Ryota Sasaki, Naoto Yagishita, Takao Yoshiba, Nobuaki Kuroki, Yuichi Onogi, Makoto Osaka, Yoshihiro Mori, Naomitsu Abe, Masatoshi Tsuneoka, Yosuke Tsuda, V.G. Tokyo All Staff, Kenji Kaido, Yoshinari Mitani, I.G Tatsunoko

Movie Staff

Pixy CorporationMeiji Yamanaka, Masanori Ikeda, Takao Hino, Yoshihisa Horikawa

Convert Staff

Nexus InteractKiyoshi Fujii, Hiroki Fujii, Osami Okano, Masahiro Atsuji, Takaharu Matsugi, Hiroshi Kikuchi, Hiroshi Natsubori, Satoshi Katsuma, Fumio Kawai, Haruo Suzuki, Nobuo Satoh, Norihiro Kimura, Yūki Kubo, Dai Mizuguchi, Toshimichi Kuwabara, Ayako Yada, Kazuhiro Mageki, Takayuki Sasaki, Masaki Hasizume, Ken Matsumoto, Katsuhiko Wakabayashi, Hiroshi Yokota, Takashi Umezaha
Presented byInterbec

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Katsuhisa Ishikawa, 41 other games
Hisayoshi Ogura, 39 other games
Shōji Takahashi, 31 other games
Masami Kikuchi, 28 other games
Norihiro Furukawa, 27 other games
Naoto Yagishita, 27 other games
Tōru Kawaishi, 26 other games
Hisakazu Kato, 25 other games
Makoto Fujita, 24 other games
Hidehiro Fujiwara, 22 other games
Katsumi Kaneoka, 19 other games
Kenji Goshima, 17 other games
Ken Matsumoto, 16 other games
Hiroshi Kikuchi, 15 other games
Nobuaki Kuroki, 14 other games
Haruo Suzuki, 14 other games
Takayuki Sasaki, 13 other games
Takao Yoshiba, 12 other games
Masanori Ikeda, 11 other games
Yasunobu Kosokabe, 9 other games
Naomitsu Abe, 9 other games
Akira Kurabayashi, 8 other games
Yosuke Tsuda, 8 other games
Masahiro Atsuji, 8 other games
Hisao Shimizu, 8 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Bust-A-Move Again, a group of 23 people
Elevator Action II, a group of 15 people
G Darius, a group of 14 people
Bust-A-Move, a group of 12 people
Dino Rex, a group of 10 people
Dead Connection, a group of 10 people
Jimmy Houston's Bass Tournament U.S.A., a group of 9 people
Bubble Memories: The Story of Bubble Bobble III, a group of 9 people
Fighters' Impact, a group of 8 people
Warrior Blade: Rastan Saga Episode III , a group of 8 people
Builder's Block, a group of 8 people
Sagaia, a group of 8 people
The Ninja Warriors, a group of 8 people
Psychic Force 2012, a group of 7 people
Cleopatra's Fortune, a group of 6 people
Master of Weapon, a group of 6 people
Viewpoint, a group of 6 people
On the Ball, a group of 5 people
Rastan, a group of 5 people
Bubble Bobble, a group of 5 people
Exit, a group of 5 people
Super Soccer Champ, a group of 5 people
Aqua Jack, a group of 5 people
Bust-A-Move 3, a group of 5 people
Space Raiders, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by リカルド・フィリペ (117266) and 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60806)