Darius Gaiden Credits

All Staff

ProducerShōji Takahashi
Public RelationKenji Goshima
Game DesignHisakazu Kato, Akira Kurabayashi, Masami Kikuchi, Hidetaka Harada, Naoto Omura, Rintaroh Doi, Katsumi Kaneoka, Hisayoshi Ogura, Katsuhisa Ishikawa
Game Design ThanksKentaro Matsumura
Art DirectorHisakazu Kato (Kat), Masami Kikuchi, Kentaro Matsumura (Baw-Baw)
ProgrammerAkira Kurabayashi (Kurabar), Naoto Omura, Hidetaka Harada
Hardware EngineerKatsumi Kaneoka
DecoratorRintaroh Doi
Sound DirectorHisayoshi Ogura (OGR [Zuntata]), Katsuhisa Ishikawa (Zuntata)
Bit PatternMakoto Fujita, Ucky Maeda, Tōru Kawaishi, Miwa Kamiya
Special ThanksHisao Shimizu, Hidehiro Fujiwara, Rie Amino, Takako Akitsu, Masahiro Tashiro, Norihiro Furukawa (Nakayama Jotohei), Nobuyuki Hayashi, Ryota Komai, Yasunobu Kosokabe, Saori Hiratsuka, Ryota Sasaki, Naoto Yagishita, Takao Yoshiba, Nobuaki Kuroki, Yuichi Onogi, Makoto Osaka, Yoshihiro Mori, Naomitsu Abe, Masatoshi Tsuneoka, Yosuke Tsuda, V.G. Tokyo All Staff, Papara Kaito, Yoshinari Mitani, I.G Tatsunoko

Movie Staff

Pixy CorporationMeiji Yamanaka, Masanori Ikeda, Takao Hino, Yoshihisa Horikawa

Convert Staff

Nexus InteractKiyoshi Fujii, Hiroki Fujii, Osami Okano, Masahiro Atsuji, Takaharu Matsugi, Hiroshi Kikuchi, Hiroshi Natsubori, Satoshi Katsuma, Fumio Kawai, Haruo Suzuki, Nobuo Satoh, Norihiro Kimura, Yūki Kubo, Dai Mizuguchi, Toshimichi Kuwabara, Ayako Yada, Kazuhiro Mageki, Takayuki Sasaki, Masaki Hasizume, Ken Matsumoto, Katsuhiko Wakabayashi, Hiroshi Yokota, Takashi Umezaha
Presented byInterbec

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shōji Takahashi, 21 other games
Katsuhisa Ishikawa, 21 other games
Tōru Kawaishi, 19 other games
Hisayoshi Ogura, 19 other games
Kenji Goshima, 17 other games
Masami Kikuchi, 14 other games
Naoto Yagishita, 13 other games
Norihiro Furukawa, 12 other games
Haruo Suzuki, 12 other games
Makoto Fujita, 11 other games
Ken Matsumoto, 10 other games
Nobuaki Kuroki, 8 other games
Masanori Ikeda, 8 other games
Hiroshi Kikuchi, 8 other games
Takayuki Sasaki, 7 other games
Hisakazu Kato, 7 other games
Takao Yoshiba, 7 other games
Katsumi Kaneoka, 6 other games
Masahiro Atsuji, 5 other games
Osami Okano, 5 other games
Hidehiro Fujiwara, 4 other games
Nobuyuki Hayashi, 4 other games
Naomitsu Abe, 4 other games
Akira Kurabayashi, 4 other games
Makoto Osaka, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

G Darius, a group of 14 people
Elevator Action II, a group of 14 people
Bust-A-Move Again, a group of 11 people
Jimmy Houston's Bass Tournament U.S.A., a group of 8 people
The Ninja Warriors, a group of 7 people
Psychic Force 2012, a group of 6 people
Exit, a group of 5 people
Bubble Bobble, a group of 5 people
LostMagic, a group of 5 people
Darius Twin, a group of 4 people
1552 Tenka Tairan, a group of 4 people
Super Soccer Champ, a group of 4 people
Bust-A-Move 3, a group of 4 people
Arkanoid: Doh It Again, a group of 4 people
Sagaia, a group of 4 people
Operation Thunderbolt, a group of 4 people
Darius Burst, a group of 3 people
Rastan, a group of 3 people
Continental Circus, a group of 3 people
The Flintstones: The Rescue of Dino & Hoppy, a group of 3 people
RayStorm, a group of 3 people
Bubble Symphony, a group of 3 people
Super Chase H.Q., a group of 3 people
RayCrisis: Series Termination, a group of 3 people
Gun Frontier, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by リカルド・フィリペ (62091) and 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (58351)