G Darius Credits (PlayStation)

75
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
3.8
User Score
5 point score based on user ratings.

G Darius Credits

Project G Darius Staff

ProducerNaomitsu Abe
DirectorNaomitsu Abe, Makoto Osaka, Akira Ōtsuki, Makoto Fujita
Character GraphicsMakoto Fujita, Tōru Kawaishi, Kenichi Morita, Hiroshi Hasegawa, Toshihiro Fukui, Ryosuke Hayase, Atsushi Horimizu, Tatsuya Ushiroda (Yatta Ushiroda), Kentaro Matsumura (Baw Baw)
ProgramAkira Ōtsuki, Nobuyuki Hayashi, Katsuyuki Fujita, Takafumi Fujimoto, Hirohisa Matsumura, Hiroyuki Maruyama, Hikaru Taniguchi, Yasutaka Hayashi, Shunsuke Ono, Masakazu Takeda, Harumi Kasuga (Harumi.K), Hirotaka Fukakawa, Kōji Kato, Hitoshi Kozuka
MusicHisayoshi Ogura (Zuntata)
Sound EffectsYukiharu Urita (Zuntata)
HardwareKatsumi Kaneoka
Design WorksNaoto Hashizume
Quality WarrantyNobuhiro Koyama, Eiji Kawabata, Makoto Obonai
Special ThanksMasami Kikuchi, Hisakazu Kato, Takao Yoshiba, Kazushi Okamoto, Tatsuo Nakamura, Tomohisa Yamashita, Hiroshi Aoki, Yasunobu Kosokabe, Shinichi Arai, Seizou Matsutaka, Masanori Kagawa, Masaki Ogata, Yoshihisa Nagata, Yoshio Imamura, Yuji Iwasaki, Seiji Kawakami, Keppel Maekawa, Junko Taguchi, Yuji Koga, Kazuhiko Azuma, Takeshi Nakatani, Kazuyori Masumoto, Eiji Maruyama, Kiyoshi Watanabe, Katsuji Yamada, Shigenobu Shimizu, Satoshi Shintaku, Fumuhiko Shimizu, Kazuhiro Ikeda, Kazuo Nakagawa, Takahiko Koike, Keiichi Kouno, Suguru Kawashima, Makoto Kaneko, Keiji Ito, Grant Lane Freeks, Siroh Yasuda, Kazuhiro Kawabata (GM2), Jun Nishiyama (GM2), Tomohiko Iguchi (GM2), Takahiro Inoue (GM2), Toyohiro Tsurumi (GM2), Takumi Toyoda (TG Pub), Sasuke Yokouchi (TG Pub), Youichirou Kugimiya (TG Pub), Naoto Yagishita (Zuntata), Yasuhisa Watanabe (Yack. [Zuntata]), Katsuhisa Ishikawa (Babi [Zuntata]), Munehiro Nakanishi (Zuntata), Tatsunoko Production, All TG Staff
Presented byTaito

THQ Localization Staff

Vice President of Product DevelopmentSteve Ryno
ProducerJon Osborn
Associate ProducerLeland Mah
Director of Q ADonn W. Nauert
Lead TesterJames Ritchie
TestersCarlos Ramirez, Eric Feldman, Edward J. Ramiro, Victor Biron, Jun Jun Caliva, Tom Anderson, Scan Vahle

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Donn W. Nauert, 110 other games
Steve Ryno, 76 other games
Jon Osborn, 54 other games
Yuji Koga, 41 other games
Edward J. Ramiro, 39 other games
Katsuhisa Ishikawa, 36 other games
Seiji Kawakami, 34 other games
Tom Anderson, 33 other games
Yasuhisa Watanabe, 30 other games
Hisayoshi Ogura, 30 other games
James Ritchie, 27 other games
Yoshio Imamura, 25 other games
Leland Mah, 24 other games
Masami Kikuchi, 24 other games
Hisakazu Kato, 23 other games
Tōru Kawaishi, 23 other games
Carlos Ramirez, 22 other games
Naoto Yagishita, 19 other games
Eric Feldman, 19 other games
Yoshihisa Nagata, 19 other games
Makoto Fujita, 19 other games
Victor Biron, 18 other games
Takahiro Inoue, 18 other games
Akira Ōtsuki, 17 other games
Hiroshi Aoki, 16 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Bust-A-Move Again, a group of 21 people
Psychic Force 2012, a group of 19 people
Cleopatra's Fortune, a group of 16 people
Pop'n Pop, a group of 15 people
RayStorm, a group of 15 people
Darius Gaiden, a group of 14 people
Puchi Carat, a group of 14 people
Global Champion, a group of 13 people
RayCrisis: Series Termination, a group of 13 people
Bust-A-Move 3, a group of 12 people
Ray Tracers, a group of 11 people
Super Soccer Champ, a group of 11 people
The Ninja Warriors, a group of 11 people
Elevator Action II, a group of 11 people
Fighters' Impact, a group of 11 people
Sagaia, a group of 10 people
Energy Airforce: aimStrike!, a group of 10 people
Galactic Attack, a group of 10 people
Exit, a group of 10 people
Arkanoid Returns, a group of 10 people
WCW/NWO Revenge, a group of 10 people
Warrior Blade: Rastan Saga Episode III , a group of 9 people
Operation Thunderbolt, a group of 9 people
Energy Airforce, a group of 9 people
Bujingai: The Forsaken City, a group of 9 people

Credits for this game were contributed by リカルド・フィリペ (101288) and 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60834)