Goal Storm Credits

Staff

DirectorSai Ikyou
ProgrammerSai Ikyou, Shingo Takatsuka (Shingo.T), Tadaaki Tsunashima, Masahiro Sato
Graphic DesignSoichiro Kitai (Guitar.E.Soichiro), Keita Nose (KTA.Libero), Aiko Ono, Masashi Ugajin (M. Ugajin), Kenichiro Honda
Product DesignHiroshi Matsuda, Yumiko Nozawa
Opening Demo CG AnimationSoichiro Kitai (Guitar.E.Soichiro), Masashi Ugajin (M. Ugajin)
Sound DesignerKosuke Soeda
Sound ProgrammerShinji Enomoto
Recording CoordinatorTakashi Tateishi
Mixing EngineerMasanori Adachi, Kazuhito Imai
Special ThanksKeizō Nakamura, Tappi Iwase, Kazumi Oikawa, Masanori Ohuchi, Minoru Kida, Miki Higashino, Haruko Hirata, Atsushi Fujio, Akira Yamaoka, Shinta Nojiri, Taro Miyake
ProducerKazumi Kitaue, Kazuhisa Hashimoto
.We Love Soccer! Thank You!!
©1995 Konami, All Rights Reserved.

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Kazumi Kitaue, 134 other games
Akira Yamaoka, 66 other games
Kazuhito Imai, 37 other games
Kosuke Soeda, 36 other games
Shinji Enomoto, 35 other games
Takashi Tateishi, 33 other games
Hiroshi Matsuda, 32 other games
Masanori Adachi, 29 other games
Atsushi Fujio, 29 other games
Shingo Takatsuka, 29 other games
Masahiro Sato, 27 other games
Taro Miyake, 27 other games
Aiko Ono, 24 other games
Kenichiro Honda, 19 other games
Tappi Iwase, 18 other games
Tadaaki Tsunashima, 16 other games
Kazuhisa Hashimoto, 15 other games
Yumiko Nozawa, 15 other games
Shinta Nojiri, 12 other games
Miki Higashino, 12 other games
Keita Nose, 11 other games
Masanori Ohuchi, 10 other games
Keizō Nakamura, 7 other games
Soichiro Kitai, 6 other games
Minoru Kida, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Goal Storm '97, a group of 11 people
ISS Pro Evolution 2, a group of 10 people
ISS Pro Evolution, a group of 10 people
International Superstar Soccer 98, a group of 10 people
Suikoden, a group of 9 people
Snatcher, a group of 9 people
World Soccer: Winning Eleven 6 International, a group of 8 people
World Soccer: Winning Eleven 7 International, a group of 8 people
Castlevania Chronicles, a group of 7 people
Pro Evolution Soccer, a group of 6 people
Wi-El: World Soccer Winning Eleven, a group of 6 people
PES 2010: Pro Evolution Soccer, a group of 6 people
PES 2008: Pro Evolution Soccer, a group of 6 people
World Soccer: Winning Eleven 8 International, a group of 6 people
Vandal Hearts, a group of 6 people
World Soccer: Winning Eleven 9, a group of 6 people
PES 2009: Pro Evolution Soccer, a group of 6 people
PES 2008: Pro Evolution Soccer, a group of 6 people
Winning Eleven: Pro Evolution Soccer 2007, a group of 6 people
PES 2015: Pro Evolution Soccer, a group of 5 people
Contra III: The Alien Wars, a group of 5 people
Suikoden II, a group of 5 people
PES 2016: Pro Evolution Soccer - myClub, a group of 5 people
Ganbare Goemon: Uchū Kaizoku Akogingu, a group of 5 people
Lethal Enforcers II: Gun Fighters, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by リカルド・フィリペ (132298)