Mega Man Legends 2 Credits

Credits

Manual DesignHanshaw Ink & Image
MarketingTodd Thorson, Sean Mylett, Robert Johnson
Creative ServicesJennifer Deauville, Marion Clifford
Package DesignMichiko Morita Wang, Jamie Gibson
TranslationMasayuki Fukumoto
PRMelinda Mongelluzzo, Matt Atwood, Carrie Megenity
Special ThanksCustomer Service, Tom Shiraiwa, William Gardner, Robert Lindsey

Game Staff

ScriptYoshinori Kawano, Minoru Nakai, Junya Watanabe, Masakazu Eguchi, Masashi Tanaka
DesignYuji Ishihara, Keiji Ueda, Hideko Arao, Kazutaka Satoh, Tomoyuki Hashinaga, Masafumi Kimoto, Yuka Tsuzuki, Shigeru Takahashi, Tetsuhei Asano, Fuminori Sato
Background DesignHayato Kaji, Miki Kijima, Yukiko Kawanabe, Manabu Takeda, Mayumi Yoshioka, Hidesato Sueyoshi, Natsuko Shimizu, Masakazu Mochizuki, Takashi Yoshikawa, Taichi Sakai
ProgramingMasaru Ijuin, Shigeki Niino, Katsunori Oida, Kei Hashimoto, Hajime Kitamura, Toshihiko Tsuji, Mitsunori Sakano, Souichi Itou, Michinori Kataoka, Yūji Ōzono
Music Makoto Tomozawa
Sound EffectShinji Amagishi, Atsuko Fujitani
Voice ProducerErik Suzuki
Voice DirectorSusan Hart
EngineerPaul Seely
Assitant EngineerPaul Bolbot, Ryan Aktari
Character DesignHideki Ishikawa
Title DesignSatoshi Ukai
Manual DesignMizuho Toyonaga
Debugging/TestingManabu Matsumoto
Special ThanksShin Kurosawa, Yuko Nakamura, Mareo Yamada, Norio Tanaka, Takeshi Kawano, Noriyuki Sekine, Manabu Takemura, Takuya Shiraiwa, Hiroyuki Higashiura, Akira Oyama, Takashi Kitahara, Hiromitsu Furubeppu, Wataru Hama, Tomoyuki Kawakami, Hideki Okugawa, Yoshino Aoki, Kazunori Kadoi, Kanako Shinohara
DirectorYoshinori Kawano
Producer Keiji Inafune

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Michiko Morita Wang, 124 other games
Todd Thorson, 121 other games
Keiji Inafune, 102 other games
Robert Johnson, 90 other games
Robert Lindsey, 90 other games
Melinda Mongelluzzo, 87 other games
William Gardner, 80 other games
Sean Mylett, 74 other games
Satoshi Ukai, 72 other games
Matt Atwood, 67 other games
Takuya Shiraiwa, 57 other games
Masayuki Fukumoto, 57 other games
Erik Suzuki, 55 other games
Jennifer Deauville, 50 other games
Jamie Gibson, 47 other games
Marion Clifford, 42 other games
Miki Kijima, 34 other games
Tom Shiraiwa, 32 other games
Shinji Amagishi, 30 other games
Hayato Kaji, 28 other games
Masaru Ijuin, 26 other games
Yoshinori Kawano, 25 other games
Makoto Tomozawa, 24 other games
Mizuho Toyonaga, 24 other games
Shigeki Niino, 23 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

The Misadventures of Tron Bonne, a group of 40 people
Mega Man Legends, a group of 35 people
Mega Man Battle Network 2, a group of 28 people
Onimusha 2: Samurai's Destiny, a group of 27 people
Mega Man Battle Network 3: Blue Version, a group of 27 people
Mega Man Battle Network, a group of 25 people
Resident Evil 2, a group of 24 people
Mega Man & Bass, a group of 23 people
Onimusha 3: Demon Siege, a group of 23 people
Onimusha: Warlords, a group of 20 people
Resident Evil 3: Nemesis, a group of 19 people
Dead Rising, a group of 19 people
Resident Evil 0, a group of 18 people
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes, a group of 18 people
Resident Evil, a group of 18 people
Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium, a group of 17 people
Shadow of Rome, a group of 17 people
Mega Man Battle & Chase, a group of 17 people
Mega Man Zero, a group of 17 people
Project Justice, a group of 17 people
Street Fighter Alpha 3, a group of 16 people
Mega Man Battle Network 3: White Version, a group of 16 people
Dino Crisis 2, a group of 16 people
Mega Man Battle Network 5: Team Protoman, a group of 16 people
Resident Evil: Dead Aim, a group of 16 people

Credits for this game were contributed by Corn Popper (69886) and crbr (2049)