Mega Man X6 Credits

Credits

DirectorKōji Ōkohara (credited as Ohkoomi 16)
Planner Akiteru Naka (Akiteru?), Toyozumi Sakai
ProgrammerMasaharu Watanabe, Yoichi Isogawa, Ryu Takada, Fumiaki Sato
Character DesignKimio Yamazoe, Tsuyoshi Fujisawa, Akira Hirai, Yoshinari Matsuura, Katsumi Toda, Keisuke Ando, Masa
Background DesignAkiko Nagashima (credited as Ryutaro's Mama), Yoshitsugu Tanaka, Yuki Yanagimoto (Yangimoto), Kenichi Miyahara, Satoshi Ueda, Daiki Ikeda, Yuji Yamamoto, Yoshihisa Ueda, Chizuru Furukawa, Yasuaki Kishimoto, Yoshika Seto, Tomomi Fujiwara, Shoji Hamada, Megumi Doi, Chizuko Tamura
Original DesignHaruki Suetsugu (credited as Sensei), Shinsuke Komaki, Yama, Seito
Software Manual M. Ru
SoundToshio Kajino, Naoto Tanaka, Jyunko Hujitani, Naoto Tanaka
SuleputerHidenori Shinohara, Mareo Yamada
MovieYoshimi Zaima, Yukiko Sasaki
GenAzea Staff  Erik Suzuki
LocalizationShizuku Abe, Kaori Funakoshi
VoiceShotaro Morikubo, Rumi Kasahara, Wataru Takagi, Takeshi Aono, Norio Wakamoto, Shin-ichiro Miki, Ryotaro Okiayu, Hirotaka Suzuoki, Keiji Fujiwara, Mugihito, Hideo Ishikawa, Youinori Fujita
TesterRobayan 75, Naoki Kamura, Takashi Hashimoto, Kazuhisa Nishihara, Atsushi Nakagawa
Public RelationYuko Nakamura
Special ThanksTomokazu Kadoue, Shinichi Shinohara, Shōfū Ōhashi, Junichirou Ogawa, Mina Iwaki, Akiko Watanabe, Miho Kobayashi (credited as Buppo), Junko Fujisaki, Koujirou Ogiwara, Toshiji Hazumi, Kōichi Hase, and Capcom all staff
ProducerTatsuya Minami, Kouji Nakajima
Executive ProducerYoshiki Okamoto
Opening ThemeShotaro Morikubo (Syoutarou Morikubo ['Moon Light'] ['The Answer'])
Ending ThemeRoST ['I•D•E•A']

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Yoshiki Okamoto, 121 other games
Ryotaro Okiayu, 97 other games
Wataru Takagi, 92 other games
Norio Wakamoto, 90 other games
Tatsuya Minami, 80 other games
Kaori Funakoshi, 66 other games
Takeshi Aono, 63 other games
Erik Suzuki, 57 other games
Shin-ichiro Miki, 50 other games
Keiji Fujiwara, 50 other games
Hideo Ishikawa, 47 other games
Yukiko Sasaki, 44 other games
Takashi Hashimoto, 44 other games
Toshio Kajino, 43 other games
Miho Kobayashi, 41 other games
Satoshi Ueda, 39 other games
Hirotaka Suzuoki, 38 other games
Rumi Kasahara, 34 other games
Kouji Nakajima, 33 other games
Shotaro Morikubo, 32 other games
Yoshimi Zaima, 30 other games
Shinsuke Komaki, 28 other games
Kimio Yamazoe, 27 other games
Naoto Tanaka, 26 other games
Naoki Kamura, 25 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mega Man X7, a group of 30 people
Mega Man X5, a group of 25 people
Mega Man X: Command Mission, a group of 21 people
Mega Man X8, a group of 19 people
Breath of Fire: Dragon Quarter, a group of 17 people
Mega Man Powered Up, a group of 17 people
Mega Man Maverick Hunter X, a group of 15 people
Haunting Ground, a group of 14 people
Disney's Hide & Sneak, a group of 12 people
Mega Man Legends, a group of 12 people
Mega Man 4, a group of 10 people
Rockman Complete Works: Rockman, a group of 10 people
Mega Man 5, a group of 10 people
Mega Man X4, a group of 10 people
Resident Evil 0, a group of 9 people
Disney's Magical Mirror Starring Mickey Mouse, a group of 9 people
Mega Man 6, a group of 9 people
Bounty Hunter Sara: Holy Mountain no Teiō, a group of 9 people
Super Street Fighter II: Turbo Revival, a group of 9 people
Dino Stalker, a group of 8 people
Resident Evil 6, a group of 8 people
Mega Man Xtreme 2, a group of 8 people
Devil May Cry 4, a group of 8 people
Phoenix Wright: Ace Attorney, a group of 8 people
Street Fighter Alpha 2, a group of 7 people

Credits for this game were contributed by crbr (2021), リカルド・フィリペ (101295) and ryanbus84 (17013)