Night Striker Credits

Create Staff

ProducerTohru Sugawara
DirectorKenji Kaido
SoftwareTohru Sugawara, Hideki Hashimoto, Toshiaki Tsukano, Yasuo Tsumori (TMR-WIN Iromust), Takashi Kitabayashi
CharacterKōzō Igarashi, Minori Ishino, Takako Kojima, Kenji Kaido
HardwareToshiyuki Sanada
ElectricTomio Takeda
MechanicTohru Yamamoto, Tohru Hirata, Tomio Suzuki, Nobuyuki Iwasaki
DesignShinobu Sekiguchi, Akio Nomura
SoundMasahiko Takaki (Mar. [Music Composed]), Kazuyuki Ōnui (Nui [S.E Editor]), Yasuhisa Watanabe (Yasu [S.E Editor]), by Team Zuntata
Executive ProducerKeisuke Hasegawa
Special Thanks tomany other people

PlayStation Staff

ProducerRyozo Sugawara
DirectorTakashi Noto
MarketingSatoshi Shinoda
ProgrammerAtsushi Taguchi, Takumi Amano
GraphicNaohiro Washio, Hiroaki Matsukawa
Data ManagementKohshi Nagato
PromotionRyusei Baba
DebuggerMasahiro Emoto, Hideki Ohkawara, Akio Ohnuma, Goro Kashima
Special ThanksTaito Corporation, Yuu House Co. Ltd., Ving R&D Co. Ltd., Fill in Cafe Co. Ltd., Team Zuntata, Kenji Kaido, Masaya Konya, Tōru Hosaka, Taka, Kanta Watanabe, Masayuki Kokubu, Tetsuya Tanabe, Yōsuke Nakano, Toshiyuki Kikuchi, Yoshimasa Hagiwara, and you !!

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Yasuhisa Watanabe, 36 other games
Kōzō Igarashi, 21 other games
Hideki Hashimoto, 19 other games
Masaya Konya, 17 other games
Tetsuya Tanabe, 16 other games
Yasuo Tsumori, 15 other games
Akio Nomura, 13 other games
Tōru Hosaka, 13 other games
Kazuyuki Ōnui, 11 other games
Tomio Takeda, 11 other games
Masahiko Takaki, 11 other games
Kanta Watanabe, 10 other games
Toshiyuki Sanada, 10 other games
Ryozo Sugawara, 10 other games
Naohiro Washio, 8 other games
Takashi Kitabayashi, 7 other games
Keisuke Hasegawa, 6 other games
Tohru Sugawara, 6 other games
Yoshimasa Hagiwara, 6 other games
Yōsuke Nakano, 5 other games
Masayuki Kokubu, 5 other games
Minori Ishino, 5 other games
Takashi Noto, 4 other games
Kenji Kaido, 4 other games
Takumi Amano, 4 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Continental Circus, a group of 7 people
Superman, a group of 6 people
Growl, a group of 6 people
Raimais, a group of 5 people
Bonze Adventure, a group of 5 people
Blandia, a group of 5 people
The Ninja Warriors, a group of 5 people
Asuka 120% Maxima: BURNING Fest., a group of 5 people
Cadash, a group of 5 people
Warrior Blade: Rastan Saga Episode III , a group of 4 people
Makeruna! Makendō 2, a group of 4 people
Master of Weapon, a group of 4 people
Gun Frontier, a group of 4 people
Darius+, a group of 4 people
Pu•Li•Ru•La, a group of 4 people
Ojōsama Sōsamō, a group of 4 people
Kakutō Haō Densetsu Algunos, a group of 4 people
On the Ball, a group of 4 people
Mad Stalker: Full Metal Force, a group of 4 people
Taito's Super Space Invaders, a group of 4 people
Voice Paradise, a group of 4 people
Elevator Action II, a group of 4 people
Harukaze Sentai V-Force, a group of 3 people
Ruin: Kami no Isan, a group of 3 people
Makeruna! Makendō Z, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by リカルド・フィリペ (117139)