One Piece Mansion Credits

'One Piece Mansion' - Development Staff

Executive ProducerYoshiki Okamoto
General ProducerNoritaka Funamizu
ProducerYoshihiro Sudou
DirectorHei Shimo, Hideaki Itsuno
Assistant ProducerToshimitsu Ara, Kenji Itsuno, Takayoshi Terada
PlannerSatoshi Kubota
ProgrammerHideo Sako, Tatsumi Kimoto, Yoshiyuki Nagata, Takashi Ogura
Character DesignDaisuke Karasawa (D.K.)
Object DesignerMari Yoshimura, Takenori Kimoto (Himo Kimo), Hiroaki Minobe, Hiromichi Iwasaki
Scroll DesignerEtsuko Nakashoji, Tetsuo Kitamura
Sound CreatorTakayuki Aihara
Sound ProducerYoshinori Ono
Character VoiceYuri Yoneyama, Maki Yoshiura, Naoko Ono, Kaoru Miyamoto, Atsuka Mochida, Masumi Yoneda, Tetsuya Tabuchi, Chika Nagai, Takahiko Onoguchi, Yoshiyuki Nagata
Marketing StaffAsuka Hayashi, Toshiaki Matsuda, Takako Akutagawa, Hiroyuki Higashiura, Yasuhiro Kobayashi, Kunio Funahara, Yuriko Yamamoto, Tetsuya Ōno, Takuya Shiraiwa, Tadamasa Yamaguchi
Jacket DesignAkemi Iwasaki
Special ThanksMitsu, Toshihiko Machita, Takeshi Hayashi, Hiroshi Nagata, Capcom R&D 1 Tokyo, Capcom R&D 5, Capcom All Staff
Presented byCapcom

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Yoshiki Okamoto, 85 other games
Noritaka Funamizu, 70 other games
Kunio Funahara, 51 other games
Akemi Iwasaki, 44 other games
Takuya Shiraiwa, 44 other games
Hideaki Itsuno, 28 other games
Yoshihiro Sudou, 28 other games
Yoshinori Ono, 27 other games
Asuka Hayashi, 24 other games
Yasuhiro Kobayashi, 23 other games
Takayoshi Terada, 19 other games
Tetsuya Tabuchi, 18 other games
Toshiaki Matsuda, 17 other games
Takayuki Aihara, 17 other games
Takako Akutagawa, 16 other games
Takenori Kimoto, 13 other games
Tetsuya Ōno, 12 other games
Hiroaki Minobe, 11 other games
Kenji Itsuno, 7 other games
Takeshi Hayashi, 6 other games
Hiromichi Iwasaki, 4 other games
Kaoru Miyamoto, 4 other games
Tadamasa Yamaguchi, 4 other games
Takahiko Onoguchi, 3 other games
Mari Yoshimura, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Chaos Legion, a group of 18 people
Jojo no Kimyō na Bōken: Ōgon no Kaze, a group of 11 people
Devil May Cry: HD Collection, a group of 9 people
Street Fighter Alpha 3, a group of 9 people
Street Fighter III: 3rd Strike, a group of 8 people
Project Justice, a group of 8 people
Marvel vs. Capcom 2, a group of 8 people
Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium, a group of 8 people
Monster Hunter Tri, a group of 7 people
Mega Man Battle & Chase, a group of 7 people
Mobile Suit Gundam: Federation vs. Zeon, a group of 7 people
Pocket Fighter, a group of 6 people
Capcom vs. SNK, a group of 6 people
Street Fighter Collection, a group of 6 people
Super Street Fighter IV, a group of 6 people
Street Fighter IV, a group of 6 people
auto modellista, a group of 6 people
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes, a group of 6 people
Tatsunoko vs. Capcom Ultimate All-Stars, a group of 5 people
Monster Hunter: Freedom Unite, a group of 5 people
Lost Planet: Extreme Condition, a group of 5 people
Capcom vs. SNK Pro, a group of 5 people
Breath of Fire III, a group of 5 people
Devil May Cry 2, a group of 5 people
Super Puzzle Fighter II Turbo, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by リカルド・フィリペ (61816) and monkeyislandgirl (8611)