Philosoma Credits

Featuring

D‑3Kathumi Suzuki
MichauAtsuko Tanaka
LangKenyū Horiuchi (Kanyu Horiuchi)
KinabaluAkio Otsuka
KarenAkemi Okamura
CoxYūichi Nagashima
Computer ALICEMami Horikoshi
MichaelMitsuaki Hoshino
Special GuestRika Takahashi

Staff

Produced byTetsuji Yamamoto
Art Directed byTakahiro Matsushima
Computer Graphics Directed byShuji Hiramatsu
Directed byKenji Sawaguchi
Assistant DirectorKoji Tada
ManagerAkira Kawakami
Game DesignShinya Miyakawa, Yoshiaki Honda
ProgramJunya Shimoda, Yuichiro Tachibana, Yukio Watanabe, Tetsuro Hori
Assistant ProgramSyouji Fujii, Akira Kondo
Special Demo Version ProgramFumiaki Hara
Digital Graphics ArtistsTsuyoshi Murakami, Yukio Umematsu, Tatsuya Iijima, Taihei Yamanaka, Yoshifusa Itagaki, Hidekazu Saitō, Ami Nitta, Kazumichi Ohtsubo, Sadako Nakamura, Naho Kodama
STREGA & GALLANT DesignMichiaki Satō
Cityscape & Machine DesignYasuhiro Moriki, Futoshi Nagata
Title DesignWataru Kukiyama, Masae Kanai
Creature DesignTakahiro Matsushima
Computer Graphics ArtistsTeru, Alias Man, Yumiko Takahashi, Kaori Satō, Tomi Kambe, Sanae Ebihara, Shuji Hiramatsu, Kenji Sawaguchi
BLUR‑MANJunichi Kobayashi
SNIC‑MANNobuhide Ishibashi
Story byTakahiro Matsushima
Screen WritersRyoutaro Nohara, Takeshi Yoshikawa
SupervisorYasuo Hayashi
Music ProducerTakafumi Fujisawa (Tekafumi Fujisawa)
MusicKow Otani
Staff Roll MusicTaro Kawashima
MixerKayoko Abe
Production CoordinatorKayo Ishikawa
Sound DirectorKanji Fukunaga
Sound & EffectKazuo Kuwabara, Kōichi Yamazaki, Naoto Nakai
Promotion StaffMasatsuka Saeki, Kazuaki Komiya
Jacket & BookletMakoto Kamata, Tamami Shinpo (Tamami Shimpo)
Special Thanks toKatsuhiko Kanazawa, Sachiko Tsuchiya, Nobuyuki Yamashita, Akira Koike, Makoto Kawamura
Co‑ProducerAkira Satou, Toshiyuki Miyata, Yukio Nagasaki
Executive ProducerShigeo Maruyama, Teruhisa Tokunaka

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Masatsuka Saeki, 58 other games
Akio Otsuka, 43 other games
Akira Satou, 39 other games
Toshiyuki Miyata, 34 other games
Takafumi Fujisawa, 33 other games
Katsuhiko Kanazawa, 32 other games
Atsuko Tanaka, 32 other games
Yukio Nagasaki, 31 other games
Tetsuji Yamamoto, 27 other games
Sachiko Tsuchiya, 22 other games
Shigeo Maruyama, 19 other games
Junichi Kobayashi, 17 other games
Kōichi Yamazaki, 16 other games
Kaori Satō, 14 other games
Kenyū Horiuchi, 14 other games
Kazuo Kuwabara, 10 other games
Akemi Okamura, 9 other games
Yumiko Takahashi, 8 other games
Kazuaki Komiya, 8 other games
Akira Koike, 8 other games
Nobuhide Ishibashi, 8 other games
Futoshi Nagata, 8 other games
Koji Tada, 8 other games
Tomi Kambe, 8 other games
Mitsuaki Hoshino, 7 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Jumping Flash!, a group of 14 people
Arc the Lad Collection, a group of 11 people
Omega Boost, a group of 10 people
Hermie Hopperhead: Scrap Panic, a group of 10 people
Jumping Flash! 2, a group of 9 people
Rapid Reload, a group of 8 people
Um Jammer Lammy, a group of 7 people
Victory Zone: Real Pachinko Simulator, a group of 6 people
Crime Crackers, a group of 6 people
Ape Escape, a group of 6 people
Kurushi Final: Mental Blocks, a group of 6 people
Gran Turismo 3: A-spec, a group of 6 people
Crime Crackers 2, a group of 6 people
Gran Turismo Concept: 2002 Tokyo-Geneva, a group of 5 people
Equinox, a group of 5 people
I.Q. Remix+: Intelligent Qube, a group of 5 people
Hook, a group of 5 people
Intelligent Qube, a group of 5 people
Utopia: The Creation of a Nation, a group of 5 people
The Legend of Dragoon, a group of 5 people
Skyblazer, a group of 5 people
PaRappa the Rapper, a group of 5 people
Beat Planet Music, a group of 5 people
Ghost in the Shell, a group of 5 people
Extermination, a group of 4 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (58352)