Ridge Racer Revolution Credits

STAFF

3D Graphic System & Effect ProgramKenji Saitō
Terminal System & "Galaga '88" ProgramKunio Yamaguchi
CD-ROM Operation & Peripheral ProgramAkira Nakayama
Data Management & Game System ProgramMasatoshi Kobayashi
Course ModelingRitaro Okamoto
Visual CoordinateShiro Wada, Takaaki Okuda
Visual DesignYoshinori Wagatsuma, Koichiro Maeda, Tadahiko Kawaguchi, Masato Kanno, Hideki Saitoh, Kenji Hanma, Mayumi Ōta, Katsuhiko Ogikubo
Sound ComposeNobuhide Isayama, Hiroshi Okubo
Course Design & Game DesignHiroyuki Onoda
Visual Effects & Game DesignTakuya Iwasaki
Course Design & AdjustmentMasanori Kato, Shigenori Kanai
Test PlayToshiya Hara, Shinichi Tsuruya
"Ridge Racer 2" Original SoundShinji Hosoe, Ayako Sasō, Nobuyoshi Sano, Takayuki Aihara, Etsuo Ishii
"Galaga '88" Original SoundHiroyuki Kawada
"Ridge Racer" PS Version StaffYoichi Hayashi, Keiichi Naito, Hiroshi Yoshida, Yozo Sakagami, Mitsuhiro Isozaki, Satoshi Inoue, Junko Tobita, Megumi Shikanai
Special ThanksRyo Kinoshita, Kazuyuki Nakamura, Motomi Katayama, Noboru Yamato, Junichi Sakai, Kouji Ishii, Yukito Ohayashi, Kōta Takahashi, SCEI R&D Staff
Program SupervisorTakashi Fukawa
SupervisorKazumi Mizuno
ProducerShigeru Yokoyama
Ridge Racer Revolution Produced ByNamco

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shigeru Yokoyama, 61 other games
Shinichi Tsuruya, 58 other games
Shinji Hosoe, 56 other games
Ayako Sasō, 42 other games
Masanori Kato, 42 other games
Takuya Iwasaki, 37 other games
Hiroshi Yoshida, 37 other games
Hiroshi Okubo, 36 other games
Toshiya Hara, 35 other games
Yukito Ohayashi, 29 other games
Etsuo Ishii, 26 other games
Yoichi Hayashi, 25 other games
Yoshinori Wagatsuma, 23 other games
Takashi Fukawa, 22 other games
Kunio Yamaguchi, 21 other games
Takayuki Aihara, 20 other games
Nobuyoshi Sano, 20 other games
Akira Nakayama, 19 other games
Shigenori Kanai, 19 other games
Masatoshi Kobayashi, 18 other games
Hiroyuki Kawada, 18 other games
Masato Kanno, 17 other games
Hiroyuki Onoda, 17 other games
Kazuyuki Nakamura, 16 other games
Koichiro Maeda, 15 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Rage Racer, a group of 22 people
R4: Ridge Racer Type 4, a group of 20 people
Ridge Racer V, a group of 17 people
Ridge Racer, a group of 17 people
Ace Combat 3: Electrosphere, a group of 14 people
Klonoa: Door to Phantomile, a group of 13 people
Seven: Molmorth no Kiheitai, a group of 13 people
Ace Combat 2, a group of 13 people
Time Crisis: Project Titan, a group of 12 people
Air Combat, a group of 12 people
Time Crisis, a group of 11 people
Ridge Racer 7, a group of 11 people
Namco Museum Vol. 1, a group of 9 people
Tekken 5, a group of 9 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 9 people
Tekken 3, a group of 8 people
Ace Combat: Assault Horizon, a group of 8 people
Klonoa 2: Lunatea's Veil, a group of 8 people
Tekken 2, a group of 8 people
Namco Soccer: Prime Goal, a group of 8 people
Ace Combat: Assault Horizon - Enhanced Edition, a group of 8 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 8 people
Ace Combat 5: The Unsung War, a group of 7 people
Cyber Sled, a group of 7 people
Namco Museum Vol. 2, a group of 7 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60794)