Strider 2 Credits

Credits

PlannerAtsushi Tomita, Yoshifumi Fukuda, Masahiro Nakano, Nuki
ProgrammerTsutomu Urago, Kazuhiko Komori, Kiyoko Ariyoshi, Shigeru Kato, Hero Hero, Kazuo Yamawaki, Meijin, Yoshihiro Shindome
Scroll DesignYasuto Takahashi, Takako Nakamura, Yasuhiro Yamamoto, Yoichi Tanoue, Akiko Hongo
Object DesignHiroaki Minobe, Naoki Fukushima, G. Kamina, Miwa Sakaguchi, Hitoshi Nishio (T), Shinya Miyamoto, Masanori Kondo, Yasuhiro Yamamoto, Masayuki Maeda, Hiro, Kaeru Nagashima, Akita, Tomoma S, Toshihiro Suzuki, Narancia, r., Masaru_n, Kikutani, Tomohiko Ohsumi, Michiru, Kitasan
DesignShoei Okano (credited as Shoei), Nezumi Otoko, Harumaru
MusicSetsuo Yamamoto, Etsuko Yoneda
Sound EffectRyoji Yamamoto, Yoshiki Sandō
Voice ActorKōsuke Toriumi, Kan Tokumaru, Toshihide Tsuchiya, Hozumi Tokuda
Special ThanksShinichiro Sakomizu (credited as Sakomizu), All Capcom Staff
ProducerNoritaka Funamizu
Executive ProducerYoshiki Okamoto

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Yoshiki Okamoto, 85 other games
Noritaka Funamizu, 70 other games
Shoei Okano, 39 other games
Setsuo Yamamoto, 31 other games
Toshihiro Suzuki, 27 other games
Shinichiro Sakomizu, 24 other games
Shinya Miyamoto, 20 other games
Yasuhiro Yamamoto, 20 other games
Takako Nakamura, 18 other games
Yoshiki Sandō, 14 other games
Hitoshi Nishio, 13 other games
Ryoji Yamamoto, 11 other games
Hiroaki Minobe, 11 other games
Tomohiko Ohsumi, 11 other games
Naoki Fukushima, 11 other games
Miwa Sakaguchi, 10 other games
Yasuto Takahashi, 10 other games
Toshihide Tsuchiya, 9 other games
Yoichi Tanoue, 9 other games
Kōsuke Toriumi, 9 other games
Masayuki Maeda, 8 other games
Atsushi Tomita, 8 other games
Hero Hero, 7 other games
Masahiro Nakano, 7 other games
Tsutomu Urago, 7 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes, a group of 13 people
Mobile Suit Gundam: Federation vs. Zeon, a group of 12 people
Project Justice, a group of 11 people
Capcom vs. SNK, a group of 11 people
Tech Romancer, a group of 11 people
Street Fighter Alpha 3, a group of 11 people
Plasma Sword: Nightmare of Bilstein, a group of 10 people
X-Men vs. Street Fighter, a group of 10 people
Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, a group of 9 people
Street Fighter III: Double Impact, a group of 9 people
Street Fighter Collection, a group of 9 people
Devil May Cry: HD Collection, a group of 9 people
JoJo's Bizarre Adventure, a group of 8 people
Pocket Fighter, a group of 8 people
Marvel vs. Capcom 2, a group of 8 people
Capcom vs. SNK Pro, a group of 7 people
Star Gladiator: Episode:I - Final Crusade, a group of 7 people
Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium, a group of 7 people
Devil May Cry 2, a group of 7 people
Darkstalkers 3, a group of 6 people
Rival Schools, a group of 6 people
auto modellista, a group of 6 people
Power Stone 2, a group of 6 people
Magical Tetris Challenge, a group of 5 people
Gotcha Force, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by crbr (2052) and リカルド・フィリペ (66127)