Strider 2 Credits

Credits

PlannerAtsushi Tomita, Yoshifumi Fukuda (as Yo TD Fukuda), Masahiro Nakano, Nuki
ProgrammerTsutomu Urago, Kazuhiko Komori, Kiyoko Ariyoshi (as Arikichi Kiyoko), Shigeru Kato, Hero Hero (as Hero Hero), Kazuo Yamawaki, Meijin, Yoshihiro Shindome (as Y.Shindome)
Scroll DesignYasuto Takahashi, Takako Nakamura, Yasuhiro Yamamoto, Yoichi Tanoue (as Tanopu (TT)), Akiko Hongo
Object DesignHiroaki Minobe, Naoki Fukushima, G. Kamina, Miwa Sakaguchi (as Miwa❤Sakaguchi), Hitoshi Nishio (as T), Shinya Miyamoto, Masanori Kondo, Yasuhiro Yamamoto (as Y.Yamamoto), Masayuki Maeda (04), Hiro (as Hiro), Kaeru Nagashima (as Kaeru ♪ Nagashima), Akita, Tomomall.S, Toshihiro Suzuki, Narancia, r., Masaru_N, Kikutani, Tomohiko Ohsumi (as T.Ohsumi), Michiru, Kitasan
DesignShoei Okano (as Shoei), Nezumi Otoko, Harumaru
Music ComposeSetsuo Yamamoto (as Setsuo), Etsuko Yoneda (as Etsuko)
Sound EffectRyoji Yamamoto (as Ryoji), Yoshiki Sandō (as Sandou)
Voice ActorKōsuke Toriumi, Kan Tokumaru, Toshihide Tsuchiya, Hozumi Tokuda
Special ThanksShinichiro Sakomizu (as Sakomizu), and Capcom all staff
ProducerNoritaka Funamizu
Executive ProducerYoshiki Okamoto
Presented byCapcom

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Yoshiki Okamoto, 122 other games
Noritaka Funamizu, 104 other games
Shoei Okano, 67 other games
Setsuo Yamamoto, 43 other games
Toshihiro Suzuki, 38 other games
Kōsuke Toriumi, 37 other games
Shinichiro Sakomizu, 37 other games
Hitoshi Nishio, 35 other games
Shinya Miyamoto, 27 other games
Yasuhiro Yamamoto, 25 other games
Tomohiko Ohsumi, 21 other games
Takako Nakamura, 21 other games
Yoshiki Sandō, 19 other games
Ryoji Yamamoto, 19 other games
Hiroaki Minobe, 18 other games
Kan Tokumaru, 17 other games
Naoki Fukushima, 17 other games
Yoichi Tanoue, 15 other games
Yasuto Takahashi, 14 other games
Miwa Sakaguchi, 14 other games
Masanori Kondo, 12 other games
Toshihide Tsuchiya, 12 other games
Tsutomu Urago, 11 other games
Hero Hero, 10 other games
Atsushi Tomita, 10 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes, a group of 13 people
Capcom vs. SNK, a group of 12 people
Capcom vs. SNK Pro, a group of 12 people
Mobile Suit Gundam: Federation vs. Zeon, a group of 12 people
Tech Romancer, a group of 11 people
Project Justice, a group of 11 people
Street Fighter Alpha 3, a group of 11 people
Street Fighter III: Double Impact, a group of 11 people
Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, a group of 10 people
Street Fighter Collection, a group of 10 people
Street Fighter III: New Generation, a group of 10 people
Star Gladiator: Episode:I - Final Crusade, a group of 10 people
Plasma Sword: Nightmare of Bilstein, a group of 10 people
X-Men vs. Street Fighter, a group of 10 people
Marvel Super Heroes, a group of 9 people
Devil May Cry: HD Collection, a group of 9 people
Marvel vs. Capcom 2, a group of 9 people
Pocket Fighter, a group of 8 people
Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium, a group of 8 people
Red Earth , a group of 8 people
JoJo's Bizarre Adventure, a group of 8 people
Capcom Sports Club, a group of 8 people
Devil May Cry 2, a group of 7 people
auto modellista, a group of 6 people
Street Fighter III: 2nd Impact - Giant Attack, a group of 6 people

Credits for this game were contributed by crbr (2008) and リカルド・フィリペ (122761)