X-Men vs. Street Fighter Credits

Credits

PlannerAtsushi Tomita
Assistants Takayoshi Terada, Moriyoshi Teruya
ProgrammerShingo Ohi (Aoi), Motsu, Giu, Norio Hirose (Eternal Sailor), Tora&Yume&?&Hide
Character DesignAkira Yasuda (Akiman)
Title DesignShoei Okano (Shoei)
Object DesignHiroaki Minobe, Rie Sato, Masanori Kondo, Kanako Takami, Miwa Sakaguchi (Miwaringo♥), Yoshinori Yamamoto (Y. Yamamoto), Masayo Tateishi, Toshihiro Suzuki, Takafumi Sagata (Sagata), Satoru Yamashita, Hideki Ino (Ino), Ryosuke Naoi (R. Naoi), Kako, Hiroyuki Nara (Narancha), Shin, Ikuo Nakayama (Ikusan), Shūhei Kurose (Kurose), Shinji Kaminaguchi (G.Kamina), Kohichi Kikutani (K. Kikutani), Tomohiko Ohsumi (T. Ohsumi)
Scroll DesignChika Iwai (Iwai), Takashi Fujiwara (Taka), Hisashi Kisanuki (Kisabon), May, Hisashi Sawada, Takatoshi Inoue (Inoyan), Shinnosuke Nakajima (Shinnosuke), Yoichi Tanoue, Hooly [Fukahori], Naobei, Yoko Fukumoto, Yoko Sakamoto (Ziggy), Konomi, Isukesan 120%, Manga‑Chop
Music Compose & ArrangeYuki Iwai, Yūko Takehara (Yuko Kadota)
Sound & Voice DesignHiroaki Kondo ('X68k'), Takeshi Kitamura (Moe.T)
Voice ActorNorman Spencer, Cal Dodd, Catherine Disher, Lenore Zann, Tony Daniels, Don Francks, Rick Bennett, Lorne Kennedy, Katashi Ishizuka, Tetsuya Iwanaga, Yūko Miyamura, Toshiyuki Morikawa, Susan Hart, Yoshiharu Yamada, Wataru Takagi, Tomomichi Nishimura
ProducerTetsuya Iijima
General Producer Noritaka Funamizu (Poo)
Special ThanksShinichiro Sakomizu (Sakomizu), Adviser Akitomo, Takuya Shiraiwa, Matt Taylor, Erik Suzuki, Kinu Nishimura, Jesus Rodriguez Bueno, Harumi Yamashita, Dana Moreshead, Alison Stroll, Rita Rokos, Darryl Williams, Takashi Kubozono (Mr. Kubozono), Mr. Hirao, Marcello Fortino, David Alex Stinson, Joseph Calamari, Satoshi Ise
Presented byCapcom

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Noritaka Funamizu, 104 other games
Toshiyuki Morikawa, 99 other games
Wataru Takagi, 93 other games
Shoei Okano, 67 other games
Takuya Shiraiwa, 59 other games
Tomomichi Nishimura, 58 other games
Erik Suzuki, 57 other games
Takashi Kubozono, 57 other games
Akira Yasuda, 49 other games
Hiroaki Kondo, 44 other games
Toshihiro Suzuki, 38 other games
Shinichiro Sakomizu, 37 other games
Yūko Miyamura, 36 other games
Yoko Fukumoto, 36 other games
Ikuo Nakayama, 33 other games
Chika Iwai, 27 other games
Takayoshi Terada, 27 other games
Tetsuya Iwanaga, 26 other games
Kinu Nishimura, 25 other games
Yuki Iwai, 24 other games
Takeshi Kitamura, 22 other games
Hisashi Kisanuki, 22 other games
Yūko Takehara, 22 other games
Satoshi Ise, 22 other games
Susan Hart, 21 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, a group of 43 people
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes, a group of 31 people
Street Fighter Alpha 3, a group of 26 people
Street Fighter Collection, a group of 25 people
Street Fighter III: Double Impact, a group of 22 people
Marvel Super Heroes, a group of 20 people
Red Earth , a group of 20 people
Street Fighter Alpha 2, a group of 18 people
Street Fighter III: New Generation, a group of 18 people
Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium, a group of 17 people
X-Men: Children of the Atom, a group of 17 people
Capcom vs. SNK, a group of 17 people
Capcom vs. SNK Pro, a group of 17 people
Street Fighter III: 3rd Strike, a group of 15 people
Super Puzzle Fighter II Turbo, a group of 15 people
Marvel vs. Capcom 2, a group of 15 people
Street Fighter III: 2nd Impact - Giant Attack, a group of 15 people
Pocket Fighter, a group of 14 people
Mega Man 2: The Power Fighters, a group of 14 people
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara, a group of 13 people
JoJo's Bizarre Adventure, a group of 13 people
Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition, a group of 13 people
Project Justice, a group of 13 people
Battle Circuit, a group of 12 people
Tech Romancer, a group of 11 people

Credits for this game were contributed by ryanbus84 (17267) and crbr (2008)