X-Men vs. Street Fighter Credits

Credits

PlannerAtsushi Tomita
Assistants Takayoshi Terada, Moriyoshi Teruya
ProgrammerShingo Ohi (Aoi), Motsu, Giu, Norio Hirose (Eternal Sailor), Tora&Yume&?&Hide
Character DesignAkira Yasuda (Akiman)
Title DesignShoei Okano (Shoei)
Object DesignHiroaki Minobe, Rie Sato, Masanori Kondo, Kanako Takami, Miwa Sakaguchi (Miwaringo♥), Yoshinori Yamamoto (Y. Yamamoto), Masayo Tateishi, Toshihiro Suzuki, Takafumi Sagata (Sagata), Satoru Yamashita, Hideki Ino (Ino), Ryosuke Naoi (R. Naoi), Kako, Hiroyuki Nara (Narancha), Shin, Ikuo Nakayama (Ikusan), Shūhei Kurose (Kurose), Shinji Kaminaguchi (G.Kamina), Kohichi Kikutani (K. Kikutani), Tomohiko Ohsumi (T. Ohsumi)
Scroll DesignChika Iwai (Iwai), Takashi Fujiwara (Taka), Hisashi Kisanuki (Kisabon), May, Hisashi Sawada, Takatoshi Inoue (Inoyan), Shinnosuke Nakajima (Shinnosuke), Yoichi Tanoue, Hooly [Fukahori], Naobei, Yoko Fukumoto, Yoko Sakamoto (Ziggy), Konomi, Isukesan 120%, Manga‑Chop
Music Compose & ArrangeYuki Iwai, Yūko Takehara (Yuko Kadota)
Sound & Voice DesignHiroaki Kondō ('X68k'), Takeshi Kitamura (Moe.T)
Voice ActorNorman Spencer, Cal Dodd, Catherine Disher, Lenore Zann, Tony Daniels, Don Francks, Rick Bennett, Lorne Kennedy, Katashi Ishizuka, Tetsuya Iwanaga, Yūko Miyamura, Toshiyuki Morikawa, Susan Hart, Yoshiharu Yamada, Wataru Takagi, Tomomichi Nishimura
ProducerTetsuya Iijima
General Producer Noritaka Funamizu (Poo)
Special ThanksShinichiro Sakomizu (Sakomizu), Adviser Akitomo, Takuya Shiraiwa, Matt Taylor, Erik Suzuki, Kinu Nishimura, Jesus Rodriguez Bueno, Harumi Yamashita, Dana Moreshead, Alison Stroll, Rita Rokos, Darryl Williams, Takashi Kubozono (Mr. Kubozono), Mr. Hirao, Marcello Fortino, David Alex Stinson, Joseph Calamari, Satoshi Ise
Presented byCapcom

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Noritaka Funamizu, 70 other games
Toshiyuki Morikawa, 58 other games
Wataru Takagi, 56 other games
Erik Suzuki, 46 other games
Takuya Shiraiwa, 44 other games
Shoei Okano, 39 other games
Takashi Kubozono, 39 other games
Tomomichi Nishimura, 38 other games
Hiroaki Kondō, 31 other games
Akira Yasuda, 29 other games
Toshihiro Suzuki, 27 other games
Yūko Miyamura, 25 other games
Shinichiro Sakomizu, 24 other games
Takayoshi Terada, 19 other games
Tetsuya Iwanaga, 19 other games
Yoko Fukumoto, 19 other games
Yūko Takehara, 18 other games
Susan Hart, 18 other games
Takeshi Kitamura, 17 other games
Ikuo Nakayama, 17 other games
Chika Iwai, 16 other games
Satoshi Ise, 16 other games
Alison Stroll, 16 other games
Yuki Iwai, 15 other games
Kinu Nishimura, 14 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, a group of 33 people
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes, a group of 30 people
Street Fighter Collection, a group of 25 people
Street Fighter Alpha 3, a group of 25 people
Street Fighter III: Double Impact, a group of 17 people
Capcom vs. SNK, a group of 17 people
Street Fighter Alpha 2, a group of 16 people
Street Fighter III: 3rd Strike, a group of 15 people
Super Puzzle Fighter II Turbo, a group of 15 people
Marvel vs. Capcom 2, a group of 15 people
Pocket Fighter, a group of 14 people
JoJo's Bizarre Adventure, a group of 13 people
Project Justice, a group of 13 people
Capcom vs. SNK Pro, a group of 11 people
Mobile Suit Gundam: Federation vs. Zeon, a group of 11 people
Strider 2, a group of 11 people
Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium, a group of 11 people
Tech Romancer, a group of 11 people
Super Puzzle Fighter II Turbo HD Remix, a group of 11 people
Devil May Cry: HD Collection, a group of 10 people
auto modellista, a group of 10 people
Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams, a group of 10 people
Darkstalkers 3, a group of 9 people
Super Street Fighter II Turbo HD Remix, a group of 8 people
Resident Evil 6, a group of 7 people

Credits for this game were contributed by ryanbus84 (15322) and crbr (2052)