Zeitgeist Credits (PlayStation)

47
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

Zeitgeist Credits

Produce

Executive ProducerTomohiro Nishikado
ProducerEiji Takeshima
Co‑ProducerTakeshi Yoshizaki

Technical Crew

DirectorMasayuki Soh
Assistant DirectorKenichi Morita
ProgrammingYoshinori Maeda, Taku Koga, Katsuyuki Fujita, Takafumi Fujimoto
Game GraphicsHitoshi Kakumu, Kaichi Sato, Hiroshi Hasegawa, Kenichi Morita
Computer GraphicsMasanobu Yamamoto, Eiji Matsuura, Ayumu Kawami
Music ComposerShinichiroh Shinozaki
Sound EffectKazutoshi Satō
Recording EngineerKazuhiro Wakabayashi
Sound RecordingOmnibus Studio
Art Design WorkYoshihiko Suemoto
Special ThanksTarō Odagiri, Yasue Okamori, Mitsuru Shinohe, Masamichi Kawanabe, Yasuyuki Watanabe

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Masanobu Yamamoto, 44 other games
Tomohiro Nishikado, 22 other games
Eiji Takeshima, 12 other games
Hiroshi Hasegawa, 12 other games
Katsuyuki Fujita, 11 other games
Masamichi Kawanabe, 11 other games
Kenichi Morita, 9 other games
Takafumi Fujimoto, 9 other games
Tarō Odagiri, 9 other games
Yasuyuki Watanabe, 8 other games
Kazuhiro Wakabayashi, 8 other games
Hitoshi Kakumu, 7 other games
Kaichi Sato, 7 other games
Ayumu Kawami, 4 other games
Takeshi Yoshizaki, 3 other games
Eiji Matsuura, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Ray Tracers, a group of 6 people
G Darius, a group of 4 people
Starblade, a group of 4 people
Bust-A-Move Again, a group of 4 people
Space Invaders XL, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by Kabushi (191433)