Culdcept Credits

Planning/Development

Game DesignTakayuki Jingū
Character SettingKairō Ketsu
Game GraphicsKairō Ketsu, Yoshinori Ishiyama
Card IllustrationsKairō Ketsu, Yuji Kaida, Ayano Koshiro, Katsuya Terada, Yuri Hanayama, Naoyuki Katō, Satoshi Nakai
Main ProgrammerYukihiro Higuchi
DirectorHideo Suzuki
ProgrammerHideo Suzuki
Image IllustrationsNaoyuki Katō, Satoshi Nakai, Minoru Kusakabe, Aya Takano, Takuya Imamura
MoviesMinoru Kusakabe, Takuya Imamura, Aya Takano
MusicKenji Ito

Tuning

SARUGAKUCHO Inc.Toru Hashimoto, Noboru Matsumoto, Naoya Kojima, Eiko Kawakubo, Yoshiaki Kawamura, Junya Hoshino, Atsuhito Watanabe, Kouichi Tada
Lead QAMike Weiner

Manual & Packaging

U.S.Bryan Frodente, Andy Eddy
JapanMichihiro Fukita
Creative Direction/Art DirectionSayaka Mitake
Manual Framework/WritingShusuke Motomiya, Noriko Tsuyuki

Special Thanks

Special ThanksShinya Kaneko, Kazuhisa Sakata, Yasushi Kurokawa, Clint Kurahashi, Steve Hanawa, James Tu, Joshua M. Cloud, Kaori Ogawa, Christopher Clark, Nathan Bosia

Producer

NEC InterchannelNelson Chiu, Norman Evangelista
Media FactoryKohei Takeshige, Kō Ōnuma, Osamu Ando

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Christopher Clark, 46 other games
Kenji Ito, 44 other games
Toru Hashimoto, 34 other games
Mike Weiner, 33 other games
Satoshi Nakai, 27 other games
Joshua M. Cloud, 25 other games
Minoru Kusakabe, 24 other games
Nathan Bosia, 21 other games
Naoya Kojima, 21 other games
Ayano Koshiro, 18 other games
Yukihiro Higuchi, 17 other games
Kouichi Tada, 17 other games
Katsuya Terada, 14 other games
Takuya Imamura, 14 other games
Takayuki Jingū, 14 other games
Noboru Matsumoto, 13 other games
Atsuhito Watanabe, 13 other games
Bryan Frodente, 11 other games
Kō Ōnuma, 11 other games
Hideo Suzuki, 11 other games
Yuji Kaida, 11 other games
Eiko Kawakubo, 9 other games
Shinya Kaneko, 9 other games
Kairō Ketsu, 9 other games
Norman Evangelista, 7 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Culdcept Saga, a group of 16 people
Sakura Taisen GB, a group of 6 people
Ribbit King, a group of 5 people
10.000 Bullets, a group of 4 people
Front Mission: Gun Hazard, a group of 4 people
Meteos, a group of 4 people
Ninja Gaiden Sigma 2, a group of 4 people
Exit, a group of 4 people
Custom Robo, a group of 4 people
Custom Robo V2, a group of 4 people
Custom Robo Arena, a group of 3 people
Shining Tears, a group of 3 people
Head Buster, a group of 3 people
Space Invaders Get Even, a group of 3 people
Lord Monarch, a group of 3 people
Wings of Wor, a group of 3 people
Advanced Busterhawk Gleylancer, a group of 3 people
Ranma 1/2: Datō, Ganso Musabetsu Kakutō-Ryū!, a group of 3 people
Spac3 Invaders Extr3me, a group of 3 people
Exit DS, a group of 3 people
Tales of Symphonia: Dawn of the New World, a group of 3 people
Cybernator, a group of 3 people
Warsong, a group of 3 people
Ranma 1/2, a group of 3 people
Meteos: Disney Magic, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by Silvanus (85)