Gallop Racer 2001 Credits (PlayStation 2)

Published by
Developed by
Released
Platform
69
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

Gallop Racer 2001 Credits

Credits

ProducerKazumi Fujita
DirectorToshiharu Tange
PlannersNobuharu Kameya, Manabu Nagasaki, Masanori Yano, Fumihiro Ikegami, Makoto Shibata, Takeshi Ōmori, Masaki Toyoda, Tadashi Shiiba, Yoshinori Ueda, Kohei Shibata, Kazuhiko Yanatori
ProgrammersSeiji Fujiwara, Tsunehiro Yokota, Kōjirō Seino, Kenichi Asami, Masahiko Itoga, Toshiyuki Takasaki, Masaaki Nagaura, Takashi Inamoto, Jyun'ichi Ogino, Tetsuharu Shimada, Katsuyuki Ōkura
Graphic DesignersJunichi Nishimura, Akira Oishi, Masahiro Shidara, Takayuki Hirota, Seiji Kizu, Masami Ota, Hirotsugu Takao, Yasunari Akiyama, Takenao Sakurai, Shingo Miyagi, Ryosei Muraki, Kazuyoshi Horiuchi, Hitoshi Hasegawa, Rie Iijima, Atsushi Komatsu, Hiromi Tsukazaki, Daisuke Inari, Manabu Shimada
Sound ComposersAyako Toyoda, Takayasu Sodeoka, Ryo Koike
Voice ActorAndrew Hankinson
International DivisionIsamu Fukada, Mitsuru Tsutsumi, Takashi Tominaga, Miki Abe, Keiko Kawashima
TECMO INC StaffJohn Inada, Tiffany Stratton, George Ngo, Brian Hoisko (Finn), Norma Matautia, Michelle Cortado, Mimi Tabuchi, Mamiko Kawakita, Noriko Iwanaga, Lorena McDonald, Maria Dedungca
Assistant ProducersKeisuke Kikuchi, Hidehisa Yamaguchi
Executive ProducerMax Naka
Special Thanks toJustin McDonald (from NTRA [National Thoroughbred Racing Association]), Sophia Enterprises [Translation]

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Keisuke Kikuchi, 33 other games
John Inada, 30 other games
Max Naka, 27 other games
Ayako Toyoda, 25 other games
Norma Matautia, 24 other games
Isamu Fukada, 21 other games
Rie Iijima, 21 other games
Mimi Tabuchi, 20 other games
Kenichi Asami, 20 other games
George Ngo, 20 other games
Makoto Shibata, 20 other games
Daisuke Inari, 19 other games
Mitsuru Tsutsumi, 19 other games
Keiko Kawashima, 19 other games
Ryo Koike, 17 other games
Ryosei Muraki, 17 other games
Brian Hoisko, 16 other games
Masaki Toyoda, 16 other games
Kōjirō Seino, 16 other games
Kohei Shibata, 16 other games
Katsuyuki Ōkura, 14 other games
Yoshinori Ueda, 14 other games
Hiromi Tsukazaki, 14 other games
Hitoshi Hasegawa, 13 other games
Yasunari Akiyama, 12 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Fatal Frame, a group of 37 people
Fatal Frame, a group of 32 people
Fatal Frame II: Crimson Butterfly, a group of 24 people
Super Swing Golf, a group of 21 people
Monster Rancher Battle Card Episode II, a group of 21 people
Fatal Frame III: The Tormented, a group of 21 people
Kagero: Deception II, a group of 20 people
Fatal Frame II: Crimson Butterfly - Director's Cut, a group of 20 people
Gallop Racer 2004, a group of 19 people
Deception III: Dark Delusion, a group of 18 people
Rygar: The Legendary Adventure, a group of 17 people
Monster Rancher Advance, a group of 17 people
Monster Rancher 3, a group of 16 people
Tokobot Plus: Mysteries of the Karakuri, a group of 14 people
Monster Rancher 4, a group of 13 people
Trapt, a group of 12 people
Unison: Rebels of Rhythm & Dance, a group of 12 people
Monster Rancher Hop-A-Bout, a group of 12 people
Dead or Alive 5: Ultimate, a group of 11 people
Dead or Alive 5, a group of 11 people
Super Swing Golf Season 2, a group of 11 people
Quantum Theory, a group of 9 people
Dead or Alive 5: Last Round, a group of 9 people
Monster Rancher 2, a group of 8 people
Dead or Alive: Xtreme Beach Volleyball, a group of 8 people

Credits for this game were contributed by Kabushi (196669)