King's Field: The Ancient City Credits (PlayStation 2)

Published by
Developed by
Released
Platform
Teen
ESRB Rating
Genre
Perspective
Setting
62
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

King's Field: The Ancient City Credits

King's Field IV Staff

Planning TeamRintaro Yamada, Satoru Yanagi, Kunihiro Sadamoto, Hitoshi Itoh
Program TeamTakeshi Suzuki, Akitoshi Sasamoto, Tatsuyuki Satō, Shintaro Misaki, Masashi Sakai, Ryota Igawa, Yūsuke Ebata, Akinori Gouya
2D Graphics TeamKeiichiro Ogawa, Masayuki Utsunomiya, Tomoko Kamiyama, Yuki Ichinomiya, Tomohisa Ohta, Osamu Yamazaki
3D Graphics TeamShunsuke Katō, Takahide Hamauchi, Yoshihito Okada, Masato Miyazaki, Futoshi Kajita, Sunao Fushimi
Sound TeamTsukasa Saitō, Yūji Kanda, Yūki Ichiki
Design TeamKazutaka Miura, Takashi Kojō, Shinsaku Matsuoka, Daisuke Satake, Hiroyuki Kani, Tetsuya Taniyama, Takashi Aoyagi
CG Movie TeamMitsuo Tosaka, Toshiyuki Suzuki, Shinji Nagano, Takashi Shinozuka, Kazuhito Shimada, Manabu Himukai, Takeshi Kato, Kōji Nagata, Shūzō Tadokoro, Kimihiro Tomino, Takayuki Toda
Support TeamTatsuya Kawate, Yoshiyuki Ikeda, Kazuhiro Hirotani, Yuri Suzuki, Chieko Tsurunaga, Hiroyuki Goto, Yoshinori Komatsu, Suminobu Satō, Tomohiro Shimokawa
NarrationTetsuo Mizutori
CG Movie DirectorShinji Nagano, Kazuhito Shimada
Sound DirectorTsukasa Saitō
BGM ComposerTsukasa Saitō
Art DirectorKeiichiro Ogawa
Programming DirectorTakeshi Suzuki
DirectorRintaro Yamada, Satoru Yanagi
ProducerShinichiro Nishida
SupervisorNaotoshi Zin
andAll Players

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Takeshi Suzuki, 39 other games
Naotoshi Zin, 35 other games
Hiroyuki Kani, 21 other games
Yoshinori Komatsu, 19 other games
Shinichiro Nishida, 17 other games
Tomohiro Shimokawa, 17 other games
Toshiyuki Suzuki, 16 other games
Kazuhito Shimada, 16 other games
Takashi Shinozuka, 15 other games
Masato Miyazaki, 14 other games
Daisuke Satake, 14 other games
Yuri Suzuki, 13 other games
Yoshiyuki Ikeda, 12 other games
Tetsuya Taniyama, 10 other games
Futoshi Kajita, 10 other games
Manabu Himukai, 10 other games
Shinji Nagano, 9 other games
Chieko Tsurunaga, 9 other games
Keiichiro Ogawa, 9 other games
Mitsuo Tosaka, 9 other games
Tatsuya Kawate, 9 other games
Osamu Yamazaki, 8 other games
Kimihiro Tomino, 8 other games
Shinsaku Matsuoka, 8 other games
Kazutaka Miura, 7 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Armored Core: Nexus, a group of 25 people
Armored Core 3, a group of 24 people
Shadow Tower: Abyss, a group of 23 people
Otogi: Myth of Demons, a group of 18 people
Otogi 2: Immortal Warriors, a group of 18 people
Murakumo: Renegade Mech Pursuit, a group of 18 people
The Adventures of Cookie & Cream, a group of 18 people
Enchanted Arms, a group of 14 people
Forever Kingdom, a group of 14 people
Kuon, a group of 14 people
Metal Wolf Chaos, a group of 14 people
Armored Core 4, a group of 12 people
Lost Kingdoms, a group of 12 people
EverGrace, a group of 12 people
Lost Kingdoms II, a group of 9 people
Echo Night#2: Nemuri no Shihaisha, a group of 8 people
Ninja Blade, a group of 8 people
Echo Night: Beyond, a group of 7 people
Tenchu: Fatal Shadows, a group of 6 people
Demon's Souls (Deluxe Edition), a group of 6 people
Dark Souls: Prepare to Die Edition, a group of 6 people
Chromehounds, a group of 6 people
Demon's Souls, a group of 6 people
Armored Core: Project Phantasma, a group of 5 people
Tenchu: Dark Secret, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (58340)