Monster Rancher 3 Credits (PlayStation 2)

Published by
Developed by
Released
Platform
82
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

Monster Rancher 3 Credits

Credits

PlannersHiroyuki Aoyagi, Masaki Fujita, Kohey Harito, Yasushi Tsujii, Mitsutaka Tamari, Jun Kato, Katsumi Mizushima, M. Nagai, Nobuki Nagai, Hisao Okamoto, Yoshifuru Okamoto, Tomotaka Shiroichi, Yuichiro Watanabe
ProgrammersTakahito Ebato, Yasunori Isari, Mikiyasu Kambayashi, Manabu Kiguchi, Yoshihiro Kimura, Yutaka Koga, Shiro Sakamoto, Masayasu Wake, Shiro Wariya, Atsushi Yamaguchi, Takeshi Yoshizawa
Location DesignersYouichi Hirose, Hirohisa Kaneko, Taisuke Katakura, Masashi Kubo, YĆ«ki Yamaki
Monster Model & Motion DesignersIkuo Harigai, Masaya Ikarashi, Satoshi Iwase, Daisuke Ota, Yusuke Shimada
Other Model DesignersY. Kawazoe, M. Koga
Monster Texture DesignersYasushi Matsumura, Kazunaga Sakaue
Monster ModelingYukio Hosoya, Takehiko Kanaoka, Yuki Nakajima
2D Character DesignersMisato Sakaki, Hiroki Watanabe
Other 2D CharactersShusuke Ohki, Naofumi Sasaya, Yusuke Shimada
Motion DesignersHiroyuki Ebinuma, Fumiaki Enomoto, S. Honda, T. Kawada, Leo , Kazuo Maruo, D. Matsumoto, Takashi Morimoto, Akie Ohgaki, Tetsuharu Shimada, Katsuyuki Shimizu, Yosuke Takahashi, Kousuke Wakamatsu, Yoshikatsu Yoshizawa
Sound ComposersYutaka Fujishima, Saki Ishii, Atsuo Saito
ArtworksKeiko Sugimoto, Kiyotaka Sugiyama
USA Version DesignersJun Hasunuma, Tom Lee
DirectorKoji Takamiya
ProducersSatoshi Kanematsu, Toru Kurakata
Special Thanks ToMichael Chan, Hitoshi Hasegawa, Teruaki Ichikawa, Paul Roquet, Lisa Shock, Eriko Tsuchihara, Takashi Watanabe
International DivisionMiki Abe, Isamu Fukada, Keiko Kawashima, Takashi Tominaga
Tecmo, Inc StaffMaria Dedungca, Brian Hoisko, Heather Horne, John Inada, Noriko Iwanaga, Mamiko Kawakita, Norma Matautia, Lorena McDonald, George Ngo, Tiffany Stratton, Mimi Tabuchi
TranslationSophia Enterprises

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Katsuyuki Shimizu, 32 other games
Tom Lee, 31 other games
John Inada, 30 other games
Atsuo Saito, 29 other games
Kousuke Wakamatsu, 26 other games
Masaki Fujita, 25 other games
Takehiko Kanaoka, 25 other games
Yuki Nakajima, 25 other games
Norma Matautia, 24 other games
Nobuki Nagai, 23 other games
Isamu Fukada, 21 other games
George Ngo, 20 other games
Mimi Tabuchi, 20 other games
Hirohisa Kaneko, 20 other games
Ikuo Harigai, 19 other games
Keiko Kawashima, 19 other games
Masashi Kubo, 18 other games
Yoshikatsu Yoshizawa, 18 other games
Yosuke Takahashi, 18 other games
Brian Hoisko, 16 other games
Manabu Kiguchi, 16 other games
Jun Hasunuma, 16 other games
Hiroki Watanabe, 15 other games
Yoshihiro Kimura, 14 other games
Akie Ohgaki, 14 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Monster Rancher 2, a group of 39 people
Monster Rancher 4, a group of 37 people
Monster Rancher Advance, a group of 35 people
Unison: Rebels of Rhythm & Dance, a group of 34 people
Rygar: The Legendary Adventure, a group of 30 people
Fatal Frame, a group of 21 people
Deception III: Dark Delusion, a group of 18 people
Fatal Frame II: Crimson Butterfly - Director's Cut, a group of 17 people
Fatal Frame, a group of 17 people
Kagero: Deception II, a group of 16 people
Gallop Racer 2001, a group of 16 people
Monster Rancher Battle Card Episode II, a group of 16 people
Fatal Frame III: The Tormented, a group of 15 people
Fatal Frame II: Crimson Butterfly, a group of 15 people
Monster Rancher Hop-A-Bout, a group of 14 people
Super Swing Golf, a group of 14 people
Dead or Alive: Ultimate, a group of 14 people
Dead or Alive 5, a group of 13 people
Dead or Alive 5: Ultimate, a group of 13 people
Dead or Alive 5: Last Round, a group of 13 people
Dead or Alive: Xtreme Beach Volleyball, a group of 12 people
Dead or Alive, a group of 12 people
Ninja Gaiden 3, a group of 12 people
Ninja Gaiden 3: Razor's Edge, a group of 12 people
Dead or Alive: Xtreme 2, a group of 11 people

Credits for this game were contributed by Kurt Sample (1044) and monkeyislandgirl (8703)