Sega Ages 2500: Vol.26 - Dynamite Deka Credits

Dedicated to the Player and Developer of the Original Game

Senior DirectorMakoto Uchida
DirectorsChen Jian, Zhu Enhua
Senior ProgrammersTomoaki Takayanagi, Akira Obata, Cui Min, Qiu Yu
ProgrammersJie Geng, Zhou Cai, Chen Wang
Senior DesignersKatsunori Kosuge, Xu Jianjun, Shi Haochong
DesignersYang Simin, Yu Yongqing, Shao Xiaofang, Gou Diheng, Liu Huajun, Zhang Yanli, Ye Zinxin, Jin Huan, Wu Zhijin, Zhao Yian, Guo Mina, Deng Zhicheng, Huang Fulin, Mingzhi Nie, Liang Jiani, WenJie Hu, Chen Yan, Zhang Jun, Dai Yunkai, Hu Juanjuan, Liu Chenglin, Wei Lin
SoundHuang Wenhui
Creative DirectorYosuke Okunari
PromotionMitsuru Takahashi, Takayoshi Ōuchi, Mariko Takeda, Kazuhiro Asami, Youko Fukazawa, Ikuo Ishizaka
PublicityYasushi Nagumo, Kenichi Hashimoto, Mamoru Kodama
Web DesignMutsuhiro Fujii, Masaya Miyauchi, Mitsuaki Sugibayashi
SalesAkira Nomoto, Kōji Nagata, Toru Yasuda, Tomoaki Ishidao, Yoshihito Endou, Teruyuki Awaji, Yasunobu Masahiro, Katsushi Yasuda, Yūsuke Watanabe, Nobuhiro Tanaka, Toshiyuki Tanaka, Katsutoshi Memezawa, Toyota Tokoro, Akihide Ichimura, Yosuke Kudo, Tetsuo Sasaki, Tomohiko Hayashi, Shunsuke Kitayama, Hiroshi Iizuka, Takehiro Yoshida, Takayuki Murata
Production ControlTomoki Kaji, Hitoshi Todo
Software Package & Software Manual DesignYoshihiro Sakuta, Toshiki Yamaguchi, Kazuaki Jikuhara
Software TestJunichi Shimizu, Akira Nishikawa, Kazuhiko Morii, Akira Terasawa
Special ThanksNorio Yasuda (Amusecreate), John Robertson (John's Jukes Ltd.), Hisashi Suzuki (CRI), Naoki Horii (M2), Hiroyuki Ohtaka, Zenji Ishii, Hiroshi Ando, Tatsuto Kumada, Teruhito Abe, Masanobu Yamamoto, Kaoru Uno, Susumu Hirai, Masaru Setsumaru, Ryo Yokokawa, Seijirō Sannabe, Nobunao Morita
Sega Ages 2500 Series ProducerKagasei Shimomura
Lead ProducerHiroyuki Miyazaki
Executive SupervisorYuji Naka
Executive AdviserHideki Okamura, Masanao Maeda
Executive ProducerHisao Oguchi
.©SEGA Corporation 1996 2006
Presented bySEGA

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Yoshihiro Sakuta, 143 other games
Akira Nishikawa, 122 other games
Masanao Maeda, 117 other games
Yasushi Nagumo, 99 other games
Junichi Shimizu, 95 other games
Mitsuru Takahashi, 75 other games
Hisao Oguchi, 75 other games
Hiroyuki Miyazaki, 74 other games
Masaru Setsumaru, 74 other games
Ikuo Ishizaka, 73 other games
Yuji Naka, 65 other games
Seijirō Sannabe, 57 other games
Akira Nomoto, 53 other games
Nobuhiro Tanaka, 50 other games
Takayoshi Ōuchi, 49 other games
Kenichi Hashimoto, 48 other games
Toru Yasuda, 48 other games
Hideki Okamura, 48 other games
Akira Terasawa, 47 other games
Tomohiko Hayashi, 46 other games
Yasunobu Masahiro, 45 other games
Masanobu Yamamoto, 44 other games
Mutsuhiro Fujii, 44 other games
Yosuke Okunari, 43 other games
Kagasei Shimomura, 42 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Sega Ages 2500: Vol.25 - Gunstar Heroes: Treasure Box, a group of 53 people
Sega Ages 2500: Vol.24 - Last Bronx: Tokyo Bangaichi, a group of 53 people
Sega Ages 2500: Vol.21 - SDI & Quartet: Sega System 16 Collection, a group of 52 people
Sega Ages 2500: Vol.20 - Space Harrier 2: Space Harrier Complete Collection, a group of 52 people
Sega Ages 2500: Vol.27 - Panzer Dragoon, a group of 50 people
Sega Ages 2500: Vol.28 - Tetris Collection, a group of 48 people
Sega Ages 2500: Vol.19 - Fighting Vipers, a group of 44 people
Sega Ages 2500: Vol.29 - Monster World: Complete Collection, a group of 43 people
Sega Ages 2500: Vol.30 - Galaxy Force II: Special Extended Edition, a group of 43 people
NiGHTS into Dreams..., a group of 42 people
Sega Ages 2500: Vol.31 - Cyber Troopers: Virtual On, a group of 38 people
Sega Ages 2500: Vol.32 - Phantasy Star: Complete Collection, a group of 36 people
Sega Ages 2500: Vol.18 - Dragon Force, a group of 36 people
Chromehounds, a group of 35 people
Sega Ages 2500: Vol.23 - Sega Memorial Selection, a group of 32 people
Full Auto, a group of 32 people
Sega Ages 2500: Vol.17 - Phantasy Star: Generation:2, a group of 30 people
Sega Ages 2500: Vol.33 - Fantasy Zone: Complete Collection, a group of 29 people
Sega Ages 2500: Vol.8 - V.R. Virtua Racing: FlatOut, a group of 27 people
Sonic and the Secret Rings, a group of 27 people
Shining Soul II, a group of 27 people
Sega Ages 2500: Vol.11 - Hokuto no Ken, a group of 26 people
Sega Ages 2500: Vol.9 - Gain Ground, a group of 26 people
Sega Ages 2500: Vol.1 - Phantasy Star: Generation:1, a group of 26 people
Sega Ages 2500: Vol.10 - After Burner II, a group of 25 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60816)