Tokobot Plus: Mysteries of the Karakuri Credits

Staff Credits

ProducerKohei Shibata
Project ManagerManabu Nagasaki
Chief ProgrammerKōjirō Seino
Main DirectorKazuhiko Yanatori
Art DirectorAkio Oyama
Stage DirectorKazuhiro Shouji
Motion DirectorTamio Kimura
Movie DirectorKeiko Kuriki
2D DirectorMasayuki Sasamoto
Sound DirectorShigekiyo Okuda
ProgrammersMasaki Shibuya, Takayuki Shigematsu, Takeki Kaifuku, Hiroyuki Nishi, Haruhisa Itou
PlannerTakayuki Saga
Character ModellersEri Minemura, DongHyun Kim, Chisa Yamada
Stage ModellersToshiya Arai, Masahito Sekine, Satoshi Takahashi, Satoshi Okuhara
2D DesignersTsutomu Hatanaka, Eri Minemura, Hiromitsu Narumi
Effect DesignerAtsushi Okada
Sound EffectShunichi Shigematsu
Data WorkMotoki Fujita, Katsuhiro Miyano
Art WorkKeijiro Inoue
SalesToru Akutsu, Yukio Saito
PublicitySatoshi Kanno, Hiroshi Saito, Eriko Tsuchihara, Riho Tsurumaki
Official SiteMasahiro Takeya
International DivisionMitsuru Tsutsumi, Keiko Kawashima, Nie Takahashi, Niho Sano
Original Version 'Tokodot' StaffMasahiro Shidara, Akira Koide, Toshiaki Kubota, Yosuke Usui, Yuichiro Watanabe, Jin Serizawa, Yutaro Takahashi, Atsushi Komatsu, Ayako Hasegawa, Akiko Akahori, Tomoaki Inoue, Ayako Toyoda
Testing StaffDigital Hearts Co. Ltd.
Opening MovieKoaru Kikugawa, Kazuyuki Kato, Atsushi Saito, Ayako Yamamoto, Hiroshi Saito, Daisuke Inari, egg Inc.

USA Version

Tecmo Inc. StaffJohn Inada, Norma Matautia, Mimi Tabuchi, Bill Cox, Kamo Saegusa, Keiko Kagan, Yumi Saiki, John O'Connell, Ryan Arbogast, Cherie Smith, Michael Domaguing, Ryan Gilbo
Art WorkTom Lee
Tokonot Plus English VO DirectorMary Elizabeth McGlynn
Voice TalentsChristina Puccelli (Bolt), Kari Wahlgren (Ruby; Aria), Christopher R. Johnson (Taji), Michael Benyaer (Fuel), Barry Dennen (Mr. Canewood), Tara Platt (Dr. Viola; Flames), Nathan Carlson (Bart; Minister Fiagg)
Recorded atStudiopolis Inc.
Studiopolis Inc.Jamie Simone, Laura Lopez, Joe Moeller, Michael Clark, Terry Reiff
English TranslationNanica K.K.
Opening Movie SoundRiichirou Kuwabara, Hiroaki Takahashi
Special ThanksEEn Inc., Premium Agency Inc.
SupervisorKeisuke Kikuchi
USA Executive ProducerNaoyoshi Ito
Executive ProducerKoji Harao
Chief Executive OfficerJam Ojisan

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Kari Wahlgren, 96 other games
Mary Elizabeth McGlynn, 47 other games
Barry Dennen, 33 other games
Tara Platt, 30 other games
Keijiro Inoue, 29 other games
Yumi Saiki, 26 other games
John Inada, 25 other games
Atsushi Saito, 23 other games
Norma Matautia, 22 other games
Tom Lee, 20 other games
Keisuke Kikuchi, 19 other games
Mimi Tabuchi, 18 other games
Joe Moeller, 18 other games
Atsushi Okada, 17 other games
Keiko Kawashima, 15 other games
Mitsuru Tsutsumi, 15 other games
Satoshi Takahashi, 15 other games
Michael Benyaer, 15 other games
Toru Akutsu, 14 other games
Jamie Simone, 12 other games
Toshiaki Kubota, 12 other games
Shunichi Shigematsu, 11 other games
Shigekiyo Okuda, 11 other games
Christina Puccelli, 11 other games
Daisuke Inari, 10 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Super Swing Golf, a group of 49 people
Fatal Frame III: The Tormented, a group of 28 people
Fatal Frame II: Crimson Butterfly - Director's Cut, a group of 25 people
Super Swing Golf Season 2, a group of 24 people
Fatal Frame II: Crimson Butterfly, a group of 24 people
Quantum Theory, a group of 17 people
Gallop Racer 2004, a group of 15 people
Trapt, a group of 15 people
Fatal Frame, a group of 14 people
Undead Knights, a group of 13 people
Ninja Gaiden 3, a group of 13 people
Gallop Racer 2001, a group of 13 people
Ninja Gaiden: Dragon Sword, a group of 13 people
Rygar: The Legendary Adventure, a group of 11 people
Monster Rancher 4, a group of 10 people
Monster Rancher 3, a group of 7 people
Unison: Rebels of Rhythm & Dance, a group of 7 people
Project Zero 2: Wii Edition, a group of 7 people
Dead or Alive: Xtreme 2, a group of 6 people
Zero: Tsukihami no Kamen, a group of 6 people
Fret Nice, a group of 6 people
Dead or Alive: Xtreme Beach Volleyball, a group of 6 people
Tecmo Bowl Throwback, a group of 6 people
Resonance of Fate, a group of 6 people
Shonen Jump: Naruto - Ultimate Ninja 2, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by Patrick Bregger (162651)