Wild Arms 3 Credits

Media Vision / Sony Computer Entertainment Inc.

Executive ProducerAkira Satou, Fumiya Takeno, Masatsuka Saeki
ProducerTakashi Fukushima, Yasuhide Kobayashi
Assistant ProducerKentaro Motomura
DirectorNobukazu Satō
Lead Game DesignerAkifumi Kaneko
Lead ProgrammerTakao Suzuki
Art DirectorYukihiko Itō, Tetsuya Ōkubo
VU ProgrammerMasanori Yamamoto, Shinji Takeda
Character ModelingYutaka Kobayashi, Syu Takenaka, Shinya Sasahara, Daisuke Miura, Takeshi Iwata
Character TexturesTetsuya Ōkubo, Takayuki Yabubayashi, Yuu Hiki, Masaya Kobayashi
Character AnimationHiroki Ishii, Syu Takenaka, Yutaka Kunimoto, Masaya Kobayashi, Shinya Sasahara, Daisuke Miura, Yutaka Kobayashi, Takayuki Yabubayashi, Yuu Hiki, Norihisa Ono, Kazuyuki Kumazoe, Kenichi Minamizawa, Yukiyoshi Mori, Takeshi Tomiwaki, Jun Sekine
Field PlanTakayuki Kōno, Kouichi Shirasaka
Level ModelersTakeshi Iwata, Daisuke Miura, Syu Takenaka, Shinya Sasahara, Yutaka Kunimoto
Level TexturesYukihiko Itō, Norihisa Ono, Takayuki Yabubayashi, Masaya Kobayashi
Level ProgrammingMuneaki Shimazaki, Yusuke Wakigawa, Ryuji Sito, Masayuki Sugiura, Hajime Furusawa
Battle DesignNobuo Nakazawa
Monster DesignTetsuya Ōkubo, Takayuki Yabubayashi, Hiroki Ishii, Yutaka Kunimoto, Yuu Hiki, Yasuhiro Shibuya
Effect ArtistYutaka Kunimoto
Battle ProgrammingMasanori Yamamoto, Takaaki Sōno, Hiroshi Yamaki
ScenarioAkifumi Kaneko
Event PlanningEriko Kudoh, Kouichi Shirasaka
Event ContinuityHiroki Ishii, Masaya Kobayashi, Shinya Sasahara, Takayuki Yabubayashi, Syu Takenaka, Daisuke Miura
Event ProgrammingMuneaki Shimazaki, Yusuke Wakigawa, Ryuji Sito, Masayuki Sugiura, Hajime Furusawa, Takao Suzuki
Character DesignWakako Oba
Storyboard ArtistTakahiro Makino
Animation ProductionBee Train Production Inc., P.A. Works Inc.
Opening Movie Art DirectionKazuya Tsurumaki
Opening Movie DirectorFuminori Kizaki
Opening Movie Original ArtToshiyuki Inoue, Hiroyuki Imaishi, Tatsuya Oka, Mieko Ogata, Hideki Kakita, Fuminori Kizaki, Masahiro Sato, Su Shi O, Katsuichi Nakayama, Tetsuya Nishio, Manabu Fukazawa, Yusuke Yoshigaki, Yasunori Miyazawa, Toshiya Washida, Masayuki Yoshihara
Animation SupervisorTakaaki Chiba, Wakako Yoshida
AnimationBee Train Production Inc., Kyoko Kotani, Tomoyasu Sakakibara, Kazu Sato, Eri Sahara, Naoko Shimada, Miki Shimada, Kotaro Tamamoto, Shinya Nishizawa, Nobuhiro Hayashi, Miyuki Harada, Sachiko Mori
Art DirectionToshihisa Koyama
ArtistsProduction AI, Katsuhiro Yamada, Fumie Kawai, Yoshimi Unno, Hachidai Takayama, Megumi Ogawa, Yukiko Ogawa, Kuniko Miyake, Harue Iwai, Shin Watanabe, Yasunori Hishinuma
Event Scene ArtMasayuki Yoshihara
Event Scene DirectionKōichi Mashimo
Event Scene IllustrationWakako Oba
EditingProduction I.G Inc., Makiko Asano
Digital ArtBee Train Production Inc.
Special EffectsMasayuki Kurosawa
ColouringSetsuko Sato
FinishingNatsuko Taki
ProductionHideaki Muraoka
Animation ProducerKenji Horikawa, Takafumi Kawai
Sound ComposerMichiko Naruke
Music ProducerYukio Nagasaki
Recording EngineerAtsushi Kobayashi
Recording StudioSound Inn
Sound DirectorMasao Kimura
Sound EffectKaori Ōshima, Hidehito Aoki
Advance Wing ‑ WordsMichiko Naruke
Advance Wing ‑ MusicMichiko Naruke
Only the Night Sky Knows - WordsMichiko Naruke
Only the Night Sky Knows - MusicMichiko Naruke
Only the Night Sky Knows - ArrangementMichiko Naruke
Wing ‑ WordsMichiko Naruke
Wing ‑ MusicMichiko Naruke

Overseas Coordination

Business Development ManagerNaoko Kino
LegalMiki Shinagawa
Product ManagerYoshie Yamamoto

SCEI Special Thanks

Aya Sugawara, Harumi Umezawa, Takao Nishiyama, Yasuhiko Fujii, Yuko Wada, Hiroaki Nakagawa, Ryoko Minamisawa

Ubi Soft Entertainment

European Marketing DirectorLaurence Buisson-Nollent
European Group ManagerGabrielle Loeb
European Brand ManagerYannick Spagna
World Marketing TeamSylvaine Gomez, Ronald Kaulbach, Alberto Mesas, Consuelo Sartori, Michiel Verheijdt, Michael Gale, Kristina Mortensen, Flore Pralus, Mélanie Piré, Julie Laurent
Special Thanks toCatherine Goudeau, Pierre Escaich, Roman Vazeille, Nicolas Lochet

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Laurence Buisson-Nollent, 89 other games
Pierre Escaich, 89 other games
Roman Vazeille, 72 other games
Yasuhide Kobayashi, 64 other games
Michiel Verheijdt, 59 other games
Masatsuka Saeki, 58 other games
Fumiya Takeno, 47 other games
Akira Satou, 41 other games
Takashi Fukushima, 40 other games
Ronald Kaulbach, 33 other games
Yukio Nagasaki, 31 other games
Masahiro Sato, 29 other games
Toshiyuki Inoue, 29 other games
Masaya Kobayashi, 28 other games
Kaori Ōshima, 26 other games
Atsushi Kobayashi, 24 other games
Nicolas Lochet, 22 other games
Alberto Mesas, 21 other games
Masao Kimura, 19 other games
Michiko Naruke, 19 other games
Naoko Kino, 18 other games
Sylvaine Gomez, 18 other games
Takao Suzuki, 17 other games
Michael Gale, 16 other games
Hidehito Aoki, 15 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Wild Arms Alter Code: F, a group of 35 people
Wild Arms 4, a group of 31 people
Wild Arms 5, a group of 25 people
Wild Arms XF, a group of 23 people
Wild Arms 2, a group of 21 people
Crime Crackers 2, a group of 9 people
Europa Universalis II, a group of 8 people
F1 2002, a group of 8 people
Rapid Reload, a group of 7 people
Evil Twin: Cyprien's Chronicles, a group of 7 people
Hungry Ghosts, a group of 6 people
The Eye of Judgment, a group of 6 people
Conflict Zone, a group of 6 people
Ka 2: Let's Go Hawaii, a group of 6 people
Grandia II, a group of 6 people
Ape Escape 2, a group of 6 people
Lifeline, a group of 6 people
Crime Crackers, a group of 6 people
Wild Arms, a group of 6 people
Hot Shots Golf: Open Tee, a group of 5 people
Beyond Good & Evil, a group of 5 people
Prince of Persia: Warrior Within, a group of 5 people
Mister Mosquito, a group of 5 people
Tom Clancy's Ghost Recon 2: 2007: First Contact, a group of 5 people
Deathrow, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by MAT (152961)