To LOVE-Ru: Doki Doki! Rinkaigakkō-hen (PSP)

To LOVE-Ru: Doki Doki! RinkaigakkĊ-hen PSP Title screen.

MISSING COVER

Published by
Developed by
Released
Platform
...
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

Have lists and Want lists are a feature available to our registered users. Please log on to MobyGames to take advantage of these features offered to you.